Ik wil mijn naam veranderen

Je naam is belangrijk. Het is een deel van je identiteit en geeft je verbondenheid met je familie en cultuur. Bij adoptie krijgen kinderen de achternaam van de adoptieouders en soms veranderen adoptieouders ook de voornaam van het kind in een meer Westerse naam. Wil je je voornaam en/of achternaam aannemen die je voor je adoptie had? Dat kan. Voor het wijzigen van je voornaam en achternaam gelden er verschillende procedures.

Je voornaam veranderen

Als geadopteerde kan je je voornaam wijzigen. Je kan een naam weghalen, toevoegen of je hele voornaam veranderen. Het verzoek om je voornaam te wijzigen zal aan de rechter moeten worden voorgelegd. Dit kan alleen via een advocaat. Als je jonger bent dan 18, moet jouw vader of moeder met gezag of een voogd dit verzoek indienen. Het verzoek tot wijzigen van een voornaam kan samen met een verzoek tot herroeping van adoptie worden gedaan. In tegenstelling tot de achternaam, wijzigt een voornaam namelijk niet automatisch bij een herroeping van adoptie.

De procedure

De rechter zal bij een verzoek om wijziging van de voornaam toetsen of voor de wijziging voldoende zwaarwichtig belang bestaat. Dit betekent dat de rechter jouw persoonlijk belang afweegt tegen het belang van een goedwerkende overheidsadministratie. Alle gegevens van inwoners van Nederland worden opgeslagen in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). Er worden hoge eigen gesteld aan het wijzigen van gegevens in deze basisregistratie, omdat het belangrijk is dat de gegevens uit het BRP kloppen en betrouwbaar zijn. Als gegevens in het BRP vaak veranderen, lijkt het alsof de gegevens in het BRP niet betrouwbaar zijn. Daarom wordt jouw persoonlijk belang bij het wijzigen van je voornaam afgewogen tegen het wijzigen van de naam in het systeem van de overheid.  

Niet alle namen worden door de rechter goedgekeurd. Ongepaste namen worden afgekeurd. Namen die hetzelfde zijn als achternaam en niet gebruikelijk zijn als voornaam worden ook niet toegestaan.  

De rechter kan het verzoek toewijzen of afwijzen. Als de rechter het verzoek toewijst is hij het eens met het feit dat jouw geboortenaam gewijzigd mag worden. De gewijzigde voornaam zal dan toegevoegd worden aan je geboorteakte. Als de geboorteakte niet in Nederland is opgemaakt, dan zal de gewijzigde voornaam moeten worden vermeld op de akte van inschrijving van de geboorteakte. De rechtbank geeft de wijziging door aan het BRP. Het BRP geeft de wijziging automatisch door aan een bepaald aantal overheidsinstanties. Bij de gemeente kan je navragen voor welke overheidsinstanties je zelf nog actie moet ondernemen. 
 
Aan andere (niet-overheids) instanties zul je zelf moeten doorgeven dat je voornaam is veranderd. Denk er verder aan om bijvoorbeeld je paspoort, identiteitsbewijs en/of rijbewijs te vervangen. Je kunt je naam ook laten aanpassen op je diploma, certificaat of cijferlijst via DUO. Lees daarover meer op de website van DUO. Meer informatie over de procedure bij de rechtbank lees je op de website van Rechtspraak. Vind je het lastig om na te gaan aan wie je je nieuwe voornaam moet doorgeven of heb je hulp nodig bij het aanvragen van nieuwe documenten? Neem dan contact met ons op.  

Je achternaam veranderen

Je kunt ook je achternaam (ook wel geslachtsnaam genoemd) wijzigen. Een wijziging kan een verandering van de bestaande achternaam zijn, maar ook het toevoegen van een achternaam is mogelijk.  
Je kunt je naam laten wijzigen in de achternaam die je voor de adoptie had. Je moet dan kunnen aantonen welke naam je had voordat de adoptie plaatsvond.  

Het verzoek tot wijzigen van een achternaam kan samen met een verzoek tot herroeping van adoptie worden gedaan of een verzoek tot wijzigen van je voornaam. In beide gevallen zal het verzoek aan de rechter moeten worden voorgelegd. Dit kan alleen via een advocaat. 

De procedure

Als je alleen je achternaam wil wijzigen kan je dat digitaal doen, zonder dat daarvoor een advocaat nodig is. Via Dienst Justis kan je een verzoek indienen met een speciaal aanvraagformulier. Dit formulier kun je digitaal of schriftelijk indienen. De aanvraagcode voor een naamswijziging in geval van adoptie is C3. Het volledig ingevulde aanvraagformulier kan per post gestuurd worden naar:  

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
T.a.v. Justis 
Afdeling V&T/Naamswijziging 
Postbus 20300 
2500 EH Den Haag 

Samen met het ingevulde aanvraagformulier moet je de volgende documenten meesturen: 

  • Je adoptieakte; 
  • Een recent afschrift van je geboorteakte; 
  • Een kopie paspoort/identiteitsbewijs; 

Na het indienen van de aanvraag krijg je binnen 8 weken een ontvangstbevestiging via de post. Daarin word je gevraagd om het tarief te betalen. Meer informatie over de procedure en de te doorlopen stappen kun je vinden op de site van Justis. Je kunt ook een brochure van Dienst Justis lezen met meer informatie over het wijzigen van je achternaam. 

Nadat de aanvraag en de betaling zijn gelukt, stelt Dienst Justis een onderzoek in. Jouw verzoek kan worden toegewezen of afgewezen. In het onderzoek wordt er gekeken naar de gegevens die over jou geregistreerd en bekend zijn in het BRP. Volgens de wet moet de rechter bij de beoordeling van het verzoek ook de meningen van andere betrokkenen meewegen. Er kan dus ook naar de mening van de adoptieouders, de kinderen en/of partner van de geadopteerde worden geluisterd door de rechter. Jouw aanvraag zal (geanonimiseerd) naar de betrokkenen toe worden gestuurd. Zij kunnen vervolgens bezwaar maken tegen de naamswijziging. Indien er geen bezwaren op de naamswijziging binnenkomen bij Dienst Justis en je naamkeuze niet wordt afgekeurd, wordt je naam zes weken na de beslissing bij Koninklijk Besluit gewijzigd. Dienst Justis geeft de wijziging door aan het BRP. Deze geeft de wijziging automatisch door aan een bepaald aantal overheidsinstanties. Bij de gemeente kan je navragen voor welke overheidsinstanties je zelf nog actie moet ondernemen. 

Aan andere (niet-overheids) instanties zul je zelf moeten doorgeven dat je achternaam is veranderd. Denk er verder aan om bijvoorbeeld je paspoort, identiteitsbewijs en/of rijbewijs te vervangen. Je kunt je naam ook laten aanpassen op je diploma, certificaat of cijferlijst via DUO. Lees daarover meer op de website van DUO. Vind je het lastig om na te gaan aan wie je je nieuwe voornaam moet doorgeven of heb je hulp nodig bij het aanvragen van nieuwe documenten? Neem dan contact met ons op.  

De kosten

Het is dus mogelijk om je voor- en/of achternaam te wijzigen. Wil je je voornaam veranderen? Over dit verzoek moet een rechter beslissen. Hier zitten kosten aan verbonden. Om een verzoek in te dienen bij de rechtbank moet je griffierechten betalen. Dit zijn kosten voor de behandeling van de zaak bij de rechter. De hoogte van het griffierecht wordt elk jaar opnieuw bepaald. Het griffierecht bedraagt dit jaar (in 2024) € 320,- voor personen. Wanneer een geadopteerde een verzoek indient, zal het griffierecht voor personen moeten worden betaald. Dit griffierecht moet binnen vier weken na het indienen van het verzoek betaald zijn. Op de site van de rechtspraak kun je hier meer lezen over het griffierecht. Heb je een laag inkomen en kan je dit niet betalen? Dan kan je bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de griffiekosten. De gemeente bepaalt of je de bijzondere bijstand ook ontvangt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je eigen gemeente.   

Het is verplicht om je bij een verzoek om voornaamswijziging bij te laten staan door een advocaat. Een advocaat heeft een uurtarief. In sommige gevallen worden bepaalde werkzaamheden voor een vast bedrag verricht. De kosten voor een advocaat komen dus nog bovenop de griffierechten. Voor meer informatie over de kosten kan je vooraf bij een advocaat advies inwinnen, door bijvoorbeeld even te bellen. Kan je de kosten van een advocaat niet of slechts voor een deel betalen? Mogelijk kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat de kosten geheel of gedeeltelijk voor je worden zullen betaald. Hoeveel subsidie je ontvangt hangt af van je inkomen en eigen vermogen. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kan je op de site van de rechtsbijstand vinden.   

Wil jij je achternaam veranderen? Dan kun je zelf een verzoek indienen. Hier zijn vaste kosten aan verbonden. Het tarief voor een naamswijziging van een meerderjarig persoon is € 835,-. Deze kosten moet je altijd betalen, ook als je aanvraag wordt afgekeurd. Als de aanvraag wordt afgekeurd, en je achternaam dus niet wordt veranderd, zullen de kosten niet worden terugbetaald. Meer informatie over de kosten kun je hier vinden op de site van Justis

Wat kan INEA voor je betekenen?

Het veranderen van je naam is een beslissing die je niet zomaar maakt. INEA kan jou helpen bij het maken van deze keuze. Medewerkers van het loket kunnen een luisterend oor bieden voor jouw verhaal en de afwegingen die je moet maken. Daarbij kunnen de medewerkers van het loket je uitgebreid informeren over de procedure van het wijzigen van je naam en meenemen langs alle verschillende stappen en fases hiervan. Zo kan er meer uitleg gegeven worden over het invullen van het aanvraagformulieren, de beoordeling van de rechter en ervaringen van anderen op dit gebied. 

Heb je al besloten dat je je naam wilt wijzigen? Dan kan INEA je helpen bij het vinden van een advocaat. Op basis van jouw wensen en onze database kan er een geschikte advocaat aan je gekoppeld worden die jou bijstaat in het verzoek tot wijzigen van jouw naam Daarnaast kan er een standaardbrief overhandigd worden, welke je naar de advocaat kan toesturen. In deze brief staat alle relevatie informatie die nodig is en welke je zelf nog verder moet aanvullen. Daarbij kan INEA met je meekijken naar de kosten die verbonden zijn aan de procedure.   

Kortom, heb jij vragen over juridische aspecten van je adoptie, denk jij erover om je naam te laten wijzigen of heb je behoefte aan andere informatie? Neem dan contact met ons op.

INEA schrijft haar artikelen zelf, tenzij anders vermeld. Ben je onjuiste informatie tegengekomen of is het artikel onvolledig? Laat het ons weten door te mailen naar pr@inea.nl.  

Redactie

Thema

IdentiteitJuridische ondersteuning

Doelgroep

Geadopteerden

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Gerelateerde artikelen