Publicatie vragenlijst over gewenst woordgebruik ouders

Het is soms lastig om woorden te kiezen die door de meeste mensen als prettig worden ervaren. Taal bepaalt voor een groot deel hoe we over elkaar nadenken, in positieve en negatieve zin. Dit geldt ook voor woorden binnen het thema afstand en adoptie. Daarom heeft de Kennisbasis een onderzoek gedaan naar gewenst woordgebruik.

Bepaalde woorden voor ouders die kinderen hebben geadopteerd en ouders uit het geboorteland kunnen kwetsend zijn voor geadopteerden, biologische ouders en adoptieouders. Om te achterhalen waar de behoefte van deze doelgroepen ligt, is er een onderzoek uitgevoerd met een vragenlijst. De aanleiding van deze vragenlijst is dat er in Nederland nog weinig onderzoek gedaan is naar gewenst taalgebruik binnen het thema afstand en adoptie, gebaseerd op de meningen van mensen die hier persoonlijk mee te maken hebben. De uitkomst van de vragenlijst wordt door INEA gebruikt om een taal te gebruiken die door zo veel mogelijk mensen als prettig gevonden wordt.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

De vragenlijst is opgesteld door de onderzoekers van INEA. De vragenlijst is gestuurd naar verschillende belangengroepen van geadopteerde personen en anderen uit de doelgroep. In de vragenlijst konden respondenten kiezen uit een grote verzameling woorden die gebruikt worden voor ouders die kinderen hebben geadopteerd en voor ouders uit het geboorteland. Respondenten werd gevraagd een top drie te maken van de minst prettige en meest prettige woorden.

Wat zijn de belangrijkste conclusies

De meeste mensen die de vragenlijst hebben ingevuld willen dat INEA ‘biologische ouders’ voor de ouders uit het geboorteland gebruikt. ‘Adoptieouders’ heeft de voorkeur als woord voor mensen die kinderen adopteerden. Het woord ‘ouders’ wordt voor beide ouders gebruikt, maar geeft niet duidelijk aan om wie het gaat.

Wat leren wij hiervan?

Ondanks verschillen in voorkeur voor bepaalde woorden zien we in deze enquête ook veel overeenkomsten tussen groepen mensen over de woorden die zij prettig en onprettig vinden. INEA probeert keuzes te maken op basis van de wensen en behoeften van geadopteerde personen zelf. Op basis van de resultaten van de vragenlijst zal INEA in haar communicatie de woorden ‘biologische ouders’ en ‘adoptieouders’ gebruiken. Zo proberen wij gehoor te geven aan de wensen en behoeften van de doelgroep.

Download de publicatie

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn samengebracht in een infosheet.

De infosheet is gratis te downloaden via de knop.

Redactie

Thema

Familie en gezinWetenschap

Doelgroep

Naasten en omgeving

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Gerelateerde artikelen