Adoptie in de media: week 27

Redactie

In een wekelijks overzicht lees je de laatste actualiteiten rondom interlandelijke adoptie. In dit bericht wordt teruggeblikt op adoptie in de media van zondag 30 juni tot en met zaterdag 7 juli.

Parool: Deze Amsterdamse taalschool geeft les aan kinderen die nieuw zijn in Nederland: ‘Een kind vond dat we de vakanties maar moeten schrappen’ 

01/07/2024 – Taalschool Innoord in Amsterdam-Noord biedt kinderen die nieuw zijn in Nederland, waaronder geadopteerde kinderen en vluchtelingen, een veilige omgeving om te wennen aan de Nederlandse taal en cultuur voordat ze naar een reguliere basisschool gaan. In de instroomklas leren kinderen zoals Riya (9) uit Marokko en anderen uit diverse landen Nederlands spreken en begrijpen. Differentiatie binnen de groep door verschillende leeftijden en onderwijsachtergronden vormt een uitdaging. Extra ondersteuning, zoals van vrijwilliger Ezgi uit Turkije, en programma’s zoals Team-Up bevorderen het sociaal-emotionele welzijn van de kinderen. Deze inclusieve aanpak helpt kinderen zich thuis te voelen en succesvol te integreren in de Nederlandse samenleving. 

Lees meer

Leidsch Dagblad: Leidse wereldkampioene judo voor veteranen Jasmijn van Aller deert het gebrek aan aandacht totaal niet: ‘Als ik een week niet sport, word ik echt onrustig’  

01/07/2024 – Jasmijn van Aller, geboren in Zuid-Korea en op jonge leeftijd geadopteerd door een gezin in Oegstgeest, begon op vierjarige leeftijd met judo om weerbaarder te worden. Dit leidde tot een indrukwekkende sportcarrière, culminerend in het wereldkampioenschap bij de veteranen. Ondanks haar sportieve successen, blijft haar gezin prioriteit. Zo miste ze het EK voor de eerste streetdance-voorstelling van haar dochter. Naast haar sportcarrière werkt Jasmijn als trajectbegeleider, waar ze kwetsbare kinderen ondersteunt. Ze waardeert haar adoptieouders en heeft nooit wrok gekoesterd tegenover haar biologische moeder. Sport en familie vormen de kern van haar leven. 

Lees meer

Telegraaf: ‘Zwart gat dat aantrekt en verwoest; Sharid en Eva maken podcast over adoptie

03/07/2024 – Journalisten Sharid Alles (44) en Eva Cleven (37) onderzoeken in hun podcastserie *Zwart Gat* de emotionele impact van adoptie. Beide vrouwen, opgegroeid in liefdevolle gezinnen, ervaren een blijvend gevoel van gemis en eenzaamheid, wat zij beschrijven als een “zwart gat”. Ze spraken met zeven geadopteerden, waarvan zes dit gevoel herkenden. Sharid en Eva ontmoetten elkaar in 2015 bij NPO FunX en ontdekten een diepe, wederzijdse band door hun gedeelde adoptie-ervaringen. Hun podcast behandelt naast persoonlijke verhalen ook bredere thema’s zoals mentale problemen en het complexe gevoel van dankbaarheid. Sharid zegt hierover: “Wij zijn gelukkig, maar emotionele gevolgen zijn er nog steeds.” 

Alle afleveringen van Zwart Gat zijn te beluisteren in de NPO Luister-app. 

Lees meer

De Volkskrant: Nederlandse staat voor de rechter voor adoptiefraude: ‘Ik ben een verzonnen kind’

04/07/2024 -Acht geadopteerden uit Sri Lanka, waaronder Anushka Huinink, dagen de Nederlandse staat voor de rechter vanwege adoptiefraude. Hun dossiers bevatten valse informatie, zoals verkeerde namen en geboortedata. Advocaat Mark de Hek stelt dat de overheid in de jaren ’80 op de hoogte had moeten zijn van de fraude door de bemiddelingsorganisatie Flash, en eist aansprakelijkheid en compensatie. De zaak draait om de verantwoordelijkheid van de overheid bij buitenlandse adopties. De uitspraak volgt op 18 september. Deze zaak kan brede gevolgen hebben voor vele andere geadopteerden uit Sri Lanka. 

Lees meer

AD: ‘Verkocht om de kinderwens van ander te vervullen’ 

05/07/2024 – Sam van den Haak was gisteren officieel jarig. In werkelijkheid is ze dat niet. Haar geboortedatum is vervalst om een illegale adoptie vanuit Sri Lanka mogelijk te maken. Daarom klaagt ze met zeven andere Sri Lankaanse slachtoffers de Nederlandse staat aan. Die negeerde vele signalen van misstanden door een malafide adoptiebureau. 

Lees meer

IJmuider Courant: ‘Zelfs mijn naam was niet echt, ik voelde me een vraagteken.’ Ex-tbs’er Oswaldo (45) laat zijn verleden achter zich 

05/07/2024 – Oswaldo Vriend, geadopteerd uit Colombia door een liefdevol Nederlands gezin, worstelde zijn hele leven met identiteit en acceptatie. Ondanks de liefde van zijn adoptieouders voelde hij zich niet verbonden en belandde hij in een leven van criminaliteit, met een veroordeling voor poging tot doodslag en een langdurig verblijf in een psychiatrische instelling. Maar een cruciaal moment met zijn dochter inspireerde hem om zijn leven te veranderen. Hij brak met zijn criminele verleden, vond na decennia zoeken zijn biologische familie in Colombia en coacht nu anderen die vergelijkbare uitdagingen ervaren, met hoop en begeleiding. 

Lees meer

Adoptie is een veelbesproken onderwerp in de media, zowel nationaal als internationaal. Vanuit verschillende perspectieven belicht, genereert adoptie regelmatig interesse en discussie onder het publiek. Met deze artikelreeks ‘Adoptie in de Media’ bieden we een overzicht van recente berichtgeving en opinies over (interlandelijke) adoptie.  

Deze reeks zal wekelijks samenvattingen bevatten van nieuwsartikelen, interviews, documentaires en andere media-uitingen waar adoptie centraal staat. We streven ernaar om een objectieve kijk te bieden op hoe adoptie wordt gepresenteerd en besproken, inclusief zowel positieve als kritische geluiden. 

Terwijl we deze onderwerpen belichten, willen we onze lezers erop wijzen dat sommige bronnen mogelijk achter een ‘betaalmuur’ zitten, waardoor volledige toegang tot bepaalde artikelen beperkt kan zijn. 

Door wekelijks terug te blikken op het nieuws uit voorgaande dagen, houden we je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en debatten omtrent adoptie. Ons doel is om een platform te bieden voor reflectie en discussie over de diverse aspecten van adoptie zoals belicht in de media. 

Delen:

Geadopteerden bijeen voor reculturatie en verbinding tijdens INEA informeert 

Lees verder

Het open podium van het INEA Atelier keert eind 2024 terug 

Lees verder

Toegang tot adoptiedossiers en nazorg besproken tijdens informatieavond Nationaal Archief

Lees verder

Maak kennis met de Adviesraad van INEA

Lees verder

Terugblik INEA informs: Families of Origin Searching for Social Justice in Intercountry Adoption

Lees verder

Meer nieuws

Geadopteerden bijeen voor reculturatie en verbinding tijdens INEA informeert 

Op vrijdag 7 juni vond het evenement 'INEA informeert: Reculturatie en Roots' plaats bij KOCO Rotterdam. Dit evenement, georganiseerd door INEA in samenwerking met journaliste en correspondente Nina Jurna, bood geadopteerden de kans om in een veilige en begripvolle omgeving samen te komen en te discussiëren over hun ervaringen en roots. 

Lees verder

Het open podium van het INEA Atelier keert eind 2024 terug 

Het open podium van het INEA Atelier komt dit jaar nog twee keer terug! Dit is jouw kans om als geadopteerde of betrokkene bij adoptie jouw verhaal te delen via kunst. Muziek, dans, fotografie, spoken word - alles kan. Meld je aan voor de avonden op 6 september in Amsterdam of 8 november in Utrecht. Of wil je liever presenteren? We zoeken ook nieuwe presentatietalenten. Interesse? Bezoek onze website voor meer informatie en om je aan te melden!

Lees verder

Toegang tot adoptiedossiers en nazorg besproken tijdens informatieavond Nationaal Archief

Op 4 juni 2024 organiseerde het Nationaal Archief in Den Haag een informatieavond voor interlandelijk geadopteerden. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgelegd welke adoptiedossiers momenteel beschikbaar zijn en hoe de overdracht van de dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming naar het Nationaal Archief verloopt. Daarnaast werd er op 25 juni een reflectiebijeenkomst voor belangenorganisaties gehouden waar verdere stappen en ontwikkelingen rondom adoptiedossiers en de afbouw van interlandelijke adoptie werden besproken. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukte het belang van zorgvuldige overdracht en nazorg, waarbij ook aandacht werd besteed aan de behoeften en rechten van geadopteerden en hun biologische ouders.

Lees verder