Kick-off bijeenkomst deskundigheidsbevordering adoptiesensitiviteit

Op dinsdag 11 april organiseert INEA een kosteloze kick-off bijeenkomst ‘’Deskundigheidsbevordering’’ in het kader van adoptiesensitief ondersteunen van geadopteerden. Dit doen wij in samenwerking met gastexpert Drs. Ruth Willems.