Pers en media

Ben je voor je productie als journalist, video- of fotograaf of andere media maker op zoek naar informatie over INEA of interlandelijke adoptie?
Bekijk dan de informatie op deze pagina.

Mis je iets? Neem dan contact op via pr@inea.nl.

Persinformatie

Heb je een vraag of wil je iemand van INEA interviewen? Neem dan contact op via pr@inea.nl.

INEA staat voor Identiteit, Nazorg, Erkenning en Adoptievragen en wordt met hoofdletters geschreven.

INEA is dé centrale plek waar alle interlandelijk geadopteerden terecht kunnen voor ondersteuning bij vragen over interlandelijke adoptie en afkomst, met bijzondere aandacht voor diegenen die rondom hun adoptie problemen ervaren. Daarnaast kunnen adoptieouders – ook als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarigen – en gezinsleden en geboorteouders voor bepaalde hulpvragen bij INEA terecht.

Onze diensten zijn onder te verdelen in vijf thema’s:

  1. Kennisbasis
  2. Zoektochten en landenaanpak
  3. Dossiers en afstammingsinformatie
  4. Psychosociale ondersteuning
  5. Juridische ondersteuning

Hier is meer over te lezen in de handout: Bouwstenen voor de ontwikkeling van het expertisecentrum interlandelijke adoptie.

Binnen INEA brengt iedereen zijn eigen ervaringsdeskundigheid en specialisme mee. Heb je een vraag over een specifiek onderwerp, dan zullen we binnen ons team in overleg op zoek gaan naar de medewerker die jou het beste te woord kan staan. Mail je vraag naar pr@inea.nl. Wij streven ernaar om binnen een dag te reageren.

  • Sinds 23 maart 2023 is INEA met het werkbezoek van Minister Weerwind van start gegaan.
  • Voorheen was INEA in ontwikkeling onder de werktitel ‘Expertisecentrum interlandelijke adoptie’.
  • Op 1 juli 2023 telt INEA 19 werknemers.
  • 68% van de werknemers is zelf geadopteerd.
  • In de periode 1957-2019 zijn er in totaal meer dan 40.000 kinderen geadopteerd in Nederland uit meer dan tachtig verschillende landen, de meeste uit China, Colombia, Zuid-Korea, Sri-Lanka en Indonesië. (Rapport Commissie Joustra)

Heb je beeldmateriaal van INEA gezien dat je graag wilt gebruiken? Neem dan contact op met pr@inea.nl. Beeldmateriaal is niet zonder toestemming en copyrightvermelding te gebruiken.

In de media