Tegemoetkomings-regeling events 2024

INEA is toegewijd aan het bieden van ondersteuning aan alle interlandelijke geadopteerden in hun zoektocht naar dossiers en bij psychosociale en juridische uitdagingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn over interlandelijke adoptie, het bevorderen van samenwerkingen en de dialoog binnen de adoptiedriehoek en met professionals.

Om gelijkgestemde initiatieven te ondersteunen, introduceert INEA vanaf 1 januari 2024 een tegemoetkomingsregeling. Deze regeling is bedoeld om financiële steun te bieden aan evenementen of initiatieven die bijdragen aan de missie van INEA.

Vul het formulier in

Hoe werkt het?

Als je van deze regeling gebruik wilt maken, vul dan het formulier in vóór het einde van het kwartaal. Per kwartaal kan een initiatief of organisatie één aanvraag indienen. Na ontvangst van de aanvraag wordt er binnen vijf werkdagen een bevestiging gegeven. Als er meer informatie nodig blijkt, wordt er contact opgenomen. Beslissingen over toekenning of afwijzing volgen vóór de kwartaaldeadlines. Als een aanvraag wordt afgewezen, kun je het initiatief met aanpassingen in latere kwartalen opnieuw indienen.

De declaraties waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd moeten in hetzelfde kalenderjaar ingediend worden. Na het evenement of ontwikkeld initiatief dien je een een korte terugkoppeling van maximaal één A4 te sturen naar events@inea.nl met vermelding van het evenement. Dit verslag wordt gepubliceerd op de website. Ook dien je een overzicht aan te leveren van de kosten waarvoor de tegemoetkoming is gebruikt.