INEA

Het expertisecentrum voor iedereen met vragen over Identiteit, Nazorg, Erkenning en Adoptievraagstukken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Luisterend oor

Een vertrouwde plek voor jou

Deskundige ondersteuning

Op juridisch en psychosociaal gebied

Bundeling van kennis
en kunde

In samenwerking met het adoptieveld

Teamfoto van INEA

Kennisbank

Bekijk alles
Juridische ondersteuning

De herziening van de Wobka: wat is het en waar staan we nu?

Op dit moment is de wetgevende macht bezig met een herzieningsproces voor de Wobka (Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie). Dit traject was oorspronkelijk gericht op het actualiseren van de wet en het verstevigen van het toezicht. Met de nieuwe ontwikkelingen waarbij er in Nederland (voorlopig) een adoptiestop is ingesteld, zal dit traject zich vooral focussen op de nazorg en dossiers.

Lees verder

Wetsherziening: wat is het en hoe verloopt zo’n proces?

Wetten vormen de basis van ons juridisch systeem en spelen een belangrijke…

Lees verder

Hoe komt een wet tot stand?

Wetten zijn de basis van ons juridisch systeem en spelen een belangrijke…

Lees verder

Privacyoverwegingen bij het gebruik van DNA-databanken

Het gebruik van DNA-databanken om biologische familieleden te vinden is de laatste…

Lees verder

Begrijp je DNA: Technische vragen en antwoorden rondom DNA

DNA kan ingewikkeld zijn vanwege alle moeilijke woorden die je tegenkomt in…

Lees verder

De herziening van de Wobka: wat is het en waar staan we nu?

Op dit moment is de wetgevende macht bezig met een herzieningsproces voor de Wobka (Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie). Dit traject was oorspronkelijk gericht op het actualiseren van de wet en het verstevigen van het toezicht. Met de nieuwe ontwikkelingen waarbij er in Nederland (voorlopig) een adoptiestop is ingesteld, zal dit traject zich vooral focussen op de nazorg en dossiers.

Lees verder

Wetsherziening: wat is het en hoe verloopt zo’n proces?

Wetten vormen de basis van ons juridisch systeem en spelen een belangrijke rol in onze samenleving. De Nederlandse wetgeving is constant in ontwikkeling. Regelmatig worden wetten en regels herzien en aangepast om aan te sluiten bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. In dit artikel wordt kort ingegaan op het algemene proces van wetsherzieningen, en wordt dieper ingegaan op hoe burgers kunnen meedenken en welke termijnen belangrijk zijn bij wetswijzigingen.

Lees verder

Hoe komt een wet tot stand?

Wetten zijn de basis van ons juridisch systeem en spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Maar hoe komt een wet eigenlijk tot stand? Het proces van wetgeving is ingewikkeld en bestaat uit verschillende stappen en betrokken partijen. Dit artikel legt uit hoe een wet ontstaat, vanaf het eerste idee tot aan de uiteindelijke goedkeuring. Je leert welke personen en groepen betrokken zijn bij het maken van een wet en hoe ze samenwerken om een wetsvoorstel te maken. Daarnaast gaat het in op wat het parlement, de regering en andere belangrijke personen in dit proces doen. Door te begrijpen hoe wetten worden gemaakt, kun je beter snappen hoe ons juridisch systeem werkt en hoe onze samenleving wordt georganiseerd.

Lees verder

Privacyoverwegingen bij het gebruik van DNA-databanken

Het gebruik van DNA-databanken om biologische familieleden te vinden is de laatste jaren sterk toegenomen, vooral onder geadopteerden. Hoewel DNA-onderzoek een unieke kans biedt om meer te weten te komen over je afkomst, brengt het inschrijven in een DNA-databank belangrijke privacyoverwegingen met zich mee. Dit artikel onderzoekt de voor- en nadelen van DNA-databanken en de bijbehorende privacyrisico’s. We geven ook aanbevelingen voor het veilig gebruik van DNA-databanken en tips om je DNA-gegevens te beschermen. Lees verder om te ontdekken wat je moet weten voordat je je inschrijft in een DNA-databank.

Lees verder

Begrijp je DNA: Technische vragen en antwoorden rondom DNA

DNA kan ingewikkeld zijn vanwege alle moeilijke woorden die je tegenkomt in de DNA-databank. Door het technische aspect kan het soms lastig zijn om al die termen te begrijpen. Daarom worden in deze veelgestelde vragen de meeste woorden uitgelegd, zodat je het beter kunt begrijpen.

Lees verder

Wat is een ANBI-status?

Veel stichtingen willen aangemerkt worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status wordt toegekend door de Belastingdienst.

Lees verder
Bekijk alles

Lees de ervaringen van anderen

Vanuit de doelgroep en het gehele veld klinkt de roep om meer bewustzijn over de achtergrond en impact van afstand en adoptie. Zowel in de brede maatschappij, als op scholen en in de zorg.

Het lezen van persoonlijke verhalen en ervaringen zorgen voor meer bewustzijn, herkenning en erkenning.

Bekijk alle verhalen

Identiteit in de schijnwerpers: het verhaal achter GENIUS 

Jasmijn Kenselaar een -jarige student Writing for Performance aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht omarmt met passie en enthousiasme haar nieuwste project de korte…

Lees verder

Het verhaal van Wilber

Op -jarige leeftijd kwam Wilber naar Nederland nadat hij was geadopteerd uit Medell n Colombia Vanaf zijn geboorte heeft hij moeten vechten voor zijn bestaansrecht…

Lees verder
Bekijk alle ervaringen

Geadopteerden bijeen voor reculturatie en verbinding tijdens INEA informeert 

Lees verder

Het open podium van het INEA Atelier keert eind 2024 terug 

Lees verder

Adoptie in de media: week 27

In een wekelijks overzicht lees je de laatste actualiteiten rondom interlandelijke adoptie. In dit bericht wordt teruggeblikt op adoptie in de media van zondag …

Lees verder

Toegang tot adoptiedossiers en nazorg besproken tijdens informatieavond Nationaal Archief

Lees verder

Maak kennis met de Adviesraad van INEA

Lees verder

Terugblik INEA informs: Families of Origin Searching for Social Justice in Intercountry Adoption

Lees verder

INEA blikt terug op deelname aan vFAS Jaarcongres 2024

Lees verder

INEA’s Youth Hangout is terug op de 13e editie van WK Adoptiekids

Lees verder

Adoptie in de media: week 27

In een wekelijks overzicht lees je de laatste actualiteiten rondom interlandelijke adoptie. In dit bericht wordt teruggeblikt op adoptie in de media van zondag …

Lees verder

Geadopteerden bijeen voor reculturatie en verbinding tijdens INEA informeert 

Op vrijdag 7 juni vond het evenement ‘INEA informeert: Reculturatie en Roots’ plaats bij KOCO Rotterdam. Dit evenement, georganiseerd door INEA in samenwerking met journaliste en correspondente Nina Jurna, bood geadopteerden de kans om in een veilige en begripvolle omgeving samen te komen en te discussiëren over hun ervaringen en roots. 

Lees verder

Het open podium van het INEA Atelier keert eind 2024 terug 

Het open podium van het INEA Atelier komt dit jaar nog twee keer terug! Dit is jouw kans om als geadopteerde of betrokkene bij adoptie jouw verhaal te delen via kunst. Muziek, dans, fotografie, spoken word – alles kan. Meld je aan voor de avonden op 6 september in Amsterdam of 8 november in Utrecht. Of wil je liever presenteren? We zoeken ook nieuwe presentatietalenten. Interesse? Bezoek onze website voor meer informatie en om je aan te melden!

Lees verder

Toegang tot adoptiedossiers en nazorg besproken tijdens informatieavond Nationaal Archief

Op 4 juni 2024 organiseerde het Nationaal Archief in Den Haag een informatieavond voor interlandelijk geadopteerden. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgelegd welke adoptiedossiers momenteel beschikbaar zijn en hoe de overdracht van de dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming naar het Nationaal Archief verloopt. Daarnaast werd er op 25 juni een reflectiebijeenkomst voor belangenorganisaties gehouden waar verdere stappen en ontwikkelingen rondom adoptiedossiers en de afbouw van interlandelijke adoptie werden besproken. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukte het belang van zorgvuldige overdracht en nazorg, waarbij ook aandacht werd besteed aan de behoeften en rechten van geadopteerden en hun biologische ouders.

Lees verder

Maak kennis met de Adviesraad van INEA

In de oprichtingsfase van INEA is er vanuit de belangenorganisaties de urgentie uitgesproken op meer geformaliseerde vertegenwoordiging vanuit de doelgroep. De adviesraad INEA vond haar oorsprong in het oprichtingsproces van het kenniscentrum in 2022. George Schuddebeurs, voorzitter van de adviesraad, heeft op 1 juni 2024 het stokje overgedragen aan Talitha Stam. Ook Kara Bos vertrekt als lid van de adviesraad, nadat zij sinds de oprichting van het orgaan betrokken is geweest. Hoog tijd om hen te vragen naar hun ervaringen én de verwachtingen voor de aankomende tijd!

Lees verder

Terugblik INEA informs: Families of Origin Searching for Social Justice in Intercountry Adoption

Op zaterdag 15 juni 2024 organiseerde INEA een bijeenkomst dat zich richtte op de vaak onderbelichte verhalen en perspectieven van biologische ouders in het kader van interlandelijke adoptie. INEA informs: Families of origin searching for social justice in intercountry adoption was een Engelstalige bijeenkomst, die zowel op locatie als online bij te wonen was. Dit evenement was een antwoord op de groeiende vraag vanuit zowel de doelgroep als het veld naar meer inzicht in de ervaringen en perspectieven van deze ouders.

Lees verder
Bekijk al het nieuws

Over INEA

In juni 2021 is een projectteam van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de slag gegaan met de opdracht om een expertisecentrum interlandelijke adoptie in te richten. Deze opdracht is terug te lezen in de online hand-out: Bouwstenen voor de ontwikkeling van het expertisecentrum interlandelijke adoptie. Dit document is in de zomer van 2022 overgedragen en vanaf maart 2023 gaan wij verder onder de naam INEA.

Lees verder

2023

De operationele start

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

20

Medewerkers

Waarvan het merendeel ervaringsdeskundigen.

10+

Artikelen

Een kennisbank in ontwikkeling.

30

Groot netwerk

Aangesloten professionals & belangenorganisaties.

Teamfoto van INEA

Onze missie

INEA is dé centrale plek waar alle interlandelijk geadopteerden terecht kunnen voor ondersteuning bij vragen over interlandelijke adoptie en afkomst, met bijzondere aandacht voor diegenen die rondom hun adoptie problemen ervaren. Daarnaast kunnen adoptieouders – ook als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarigen – en gezinsleden en geboorteouders voor bepaalde hulpvragen bij INEA terecht.

Waar we nu staan

Vanaf het voorjaar van 2023 is INEA operationeel van start gegaan. Dat betekent dat je ons al kunt bereiken voor al je vragen met betrekking tot afstand en adoptie. De komende periode zal de website zich vullen met meer informatie, artikelen en onderzoeken, zodat je makkelijk en snel geholpen kunt worden.

Kennisbasis

Hulp bij zoektochten

Ondersteuning bij zoeken en inzien dossiers

Psychosociale ondersteuning

 

Juridische ondersteuning

Contactgegevens

Je kunt bij ons terecht met al je vragen. Bel of mail ons, of maak een afspraak om bij ons op kantoor langs te komen.

E-mailadres

info@inea.nl

Telefoonnummer

085 483 23 23