Kennisbank

INEA bundelt en ontwikkelt kennis over interlandelijke adoptie vanuit de kennisdriehoek (ervaring, praktijk en wetenschap). Filter de informatie op thema, per doelgroep of op zoekwoord. Mis je informatie, of heb je hulp nodig?

Neem contact op

Filter

De herziening van de Wobka: wat is het en waar staan we nu?

Op dit moment is de wetgevende macht bezig met een herzieningsproces voor de Wobka Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Dit traject was oorspronkelijk gericht…

Lees verder

Wetsherziening: wat is het en hoe verloopt zo’n proces?

Wetten vormen de basis van ons juridisch systeem en spelen een belangrijke rol in onze samenleving De Nederlandse wetgeving is constant in ontwikkeling Regelmatig worden…

Lees verder

Hoe komt een wet tot stand?

Wetten zijn de basis van ons juridisch systeem en spelen een belangrijke rol in onze samenleving Maar hoe komt een wet eigenlijk tot stand Het…

Lees verder

Privacyoverwegingen bij het gebruik van DNA-databanken

Het gebruik van DNA-databanken om biologische familieleden te vinden is de laatste jaren sterk toegenomen vooral onder geadopteerden Hoewel DNA-onderzoek een unieke kans biedt om…

Lees verder

Begrijp je DNA: Technische vragen en antwoorden rondom DNA

DNA kan ingewikkeld zijn vanwege alle moeilijke woorden die je tegenkomt in de DNA-databank Door het technische aspect kan het soms lastig zijn om al…

Lees verder

Wat is een ANBI-status?

Veel stichtingen willen aangemerkt worden als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI Deze status wordt toegekend door de Belastingdienst…

Lees verder

Een stichting oprichten: Waar moet ik op letten?

Overweeg je het oprichten van een stichting Of wil je gewoon meer weten over hoe het allemaal werkt Dit artikel brengt je op de hoogte…

Lees verder

Een stappenplan voor jouw zoektocht naar identiteit en familie

De zoektocht naar identiteit kan een ingewikkelde periode zijn in het leven van ieder mens ongeacht of ze geadopteerd zijn of niet Als geadopteerde kan…

Lees verder

Wat is de INEA kennisagenda?

INEA ontwikkelt een kennisagenda voor interlandelijke adoptie Dit plan gemaakt met experts en ervaringsdeskundigen vormt de basis voor kwalitatieve kennisontwikkeling en -verspreiding…

Lees verder

Thema 8: Stappenplan voor hulpverleners rondom het thema identiteit

Vragen over identiteitsontwikkeling komen vaak voor in hulpverlening en begeleiding Identiteitsvragen kunnen ontstaan doordat mensen een grote gebeurtenis of verandering meemaken Een voorbeeld hiervan is…

Lees verder

Thema 7: Algemene tips voor hulpverleners rondom de identiteit van geadopteerden      

Er zijn veel verschillende adoptieverhalen Iedere geadopteerde ervaart afstand en adoptie op een andere manier Als hulpverlener is het belangrijk om te beseffen dat elk…

Lees verder

Thema 6: Socialisatie 

Mensen hebben invloed op elkaar Je krijgt regels en opvattingen aangeleerd van een bepaalde groep en neemt ze van elkaar over Dit begint al vanaf…

Lees verder

Thema 5: Wat is cultuur? 

Cultuur bestaat uit alles wat mensen samendoen en maken Het zijn sociale normen waarden en regels Bijvoorbeeld hoe je je hoort te gedragen welke taal…

Lees verder

Thema 4: Racicale identiteit en discriminatie

Het begrip raciale identiteit gebruiken onderzoekers om uit te leggen met welke groep mensen jij je verbonden voelt op basis van je uiterlijk zoals…

Lees verder

Thema 3: Wat is etniciteit?

Het begrip etniciteit is n van de hokjes die we gebruiken om mensen in groepen in te delen We gebruiken het begrip om de…

Lees verder

Thema 2: Wat is hokjesdenken?

Mensen denken in hokjes om snel te kunnen begrijpen en reageren Hokjesdenken helpt bij overleven maar kan ook leiden tot vooroordelen en generalisaties…

Lees verder

Thema 1: Wat is identiteit?

Identiteit is alles wat te maken heeft met wie je bent Bijvoorbeeld of je als jongen of meisje bent geboren je leeftijd je geboorteland…

Lees verder

Kennisproduct adoptie en ontwikkeling

Ontdek identiteitsontwikkeling vooral voor geadopteerden met begrijpelijke thema’s en uitleg Klik op afbeeldingen voor meer informatie…

Lees verder

Wat is een INEA kennisproduct?

Ontdek INEA’s kennisproducten gebaseerd op onderzoek en interviews om adoptie-ervaringen beter te begrijpen…

Lees verder
Personen voor een muur met adoptiedossiers

Inzage in adoptiedossiers: Hoe werkt dat per dossierhouder?  

Adoptiedossiers kunnen verspreid liggen op verschillende plekken in Nederland Leer over jouw rechten en mogelijkheden om jouw adoptiedossier te verkrijgen of in te zien ondanks…

Lees verder

Inzage in adoptiedossier: Waar heb je recht op? 

Adoptiedossiers zijn van grote waarde voor geadopteerden Ze bevatten informatie over afkomst en adoptieouders Toegang tot deze gegevens is echter vaak beperkt vanwege privacyregels Dit…

Lees verder

Wetwijzigingstraject WOBKA: Welke input brengt INEA mee naar ketensessie op thema dossiers? 

In navolging van de uitkomsten en aanbevelingen van de Commissie Joustra is het Ministerie van Justitie en Veiligheid de afgelopen jaren aan de slag gegaan…

Lees verder

Oprichting stichting Interlandelijke Adoptiebemiddeling Nederland (IAN)

Op maart heeft demissionair minister Weerwind minister voor Rechtsbescherming een brief geschreven aan de Tweede Kamer over de oprichting van de nieuwe bemiddelingsorganisatie bij interlandelijke…

Lees verder

Zoek- en vindplaatsen van adoptiedossiers in Nederland

Verken cruciale stappen in jouw zoektocht naar afstammingsinformatie en identiteit Krijg toegang tot belangrijke bronnen in Nederland…

Lees verder

Subsidieplannen van belangenorganisaties

Belangenorganisaties die hun organisatie willen versterken of projecten willen uitvoeren die het ondersteuningsaanbod aan interlandelijk geadopteerden versterken kunnen subsidie aanvragen bij het ministerie van…

Lees verder

Het 10 stappenplan: hoe verloopt het proces van het aanvragen van subsidie?  

Belangenorganisaties voor interlandelijk geadopteerden kunnen subsidie aanvragen Bekijk het -stappenplan dat helpt bij het aanvraagproces…

Lees verder

DNA-databanken: een weloverwogen keuze maken tijdens je zoektocht

DNA kan geadopteerden helpen bij rootszoeken Een afwegingskader benadrukt voor- en nadelen inclusief privacyrisico’s voor een weloverwogen keuze…

Lees verder

Publicatie vragenlijst over gewenst woordgebruik ouders

Woordkeuzes be nvloeden onze perceptie Lees ons onderzoek naar gewenst taalgebruik bij afstand en adoptie voor een inclusieve communicatie…

Lees verder

Woordenlijst

Navigeer door het doolhof van adoptiebegrippen met ons alfabetisch overzicht Klik op woorden om hun betekenis te ontdekken tijdens jouw zoektocht naar roots…

Lees verder

Interlandelijke adoptie in de verkiezingsprogramma’s¬†

Ontdek de standpunten van politieke partijen over interlandelijke adoptie in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van november…

Lees verder

De subsidieregeling ‚ÄėBelangenorganisaties Interlandelijk Geadopteerden‚Äô uitgelegd

Wat is de subsidieregeling Belangenorganisaties Interlandelijk Geadopteerden en hoe vraag je het aan…

Lees verder

Ik wil (meer) inzicht in mijn adoptiedossier 

Wil je meer inzicht in je adoptiedossier of het vinden ervan Leer hoe INEA je kan begeleiden bij elke stap in deze complexe zoektocht…

Lees verder

Kan ik mijn adoptiedossier zomaar inzien?

Jouw recht op toegang tot jouw dossier is onder meer gebaseerd op jouw recht op family life en dus jouw recht op het kennen van…

Lees verder

Waar kan ik mijn adoptiedossier vinden?

Lees waar je jouw adoptiedossier kunt raadplegen en hoe je toegang kunt krijgen tot essenti le informatie over je afkomst en geschiedenis…

Lees verder

Wat is een adoptiedossier?

Ontdek het belang van een adoptiedossier voor jou als geadopteerde en hoe het kan helpen bij het begrijpen van je afkomst en identiteit Leer meer…

Lees verder

Ik wil mijn naam veranderen

Leer hoe je na adoptie je naam kunt veranderen inclusief procedures voor voornaam en achternaam INEA staat klaar om te helpen bij elke stap…

Lees verder

Ik wil mijn geboortedatum veranderen

Ontdek de complexe procedure om je geboortedatum te wijzigen waarbij de rechter beslist na grondig onderzoek en de nodige kosten komen kijken INEA biedt ondersteuning…

Lees verder

De psychosociale ondersteuning van INEA

Vragen over afstand en adoptie kunnen ingewikkeld zijn De ene geadopteerde ervaart meer of minder uitdaging in zijn of haar persoonlijke leven over bijvoorbeeld…

Lees verder

De juridische ondersteuning van INEA

Bij INEA kunnen interlandelijk geadopteerden en hun familie terecht met al hun juridische kwesties…

Lees verder

Wat doet het onderzoeksteam van INEA?

Om diensten van hoge kwaliteit te kunnen leveren is een goede kennisbasis noodzakelijk Zowel NEA als ook de andere partijen die interlandelijk geadopteerden ondersteunen zullen…

Lees verder

Werk mee aan wetenschappelijk onderzoek

We zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek als respondent Lees hoe jij ons kunt helpen…

Lees verder

Informatie delen voor de Kennisbasis

Heb je relevante kennis ervaring of andere input die onze onderzoekers kunnen gebruiken Dan komen we graag met je in contact…

Lees verder

Ik wil mijn adoptie terugdraaien

Je kunt je adoptie terugdraaien Hoe werkt dat en wat zijn de gevolgen hiervan…

Lees verder