Adviesraad

Het Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie INEA (verder INEA) werd opgericht naar aanleiding van diverse geluiden in het adoptieveld dat riep om één centraal informatiecentrum waar betrokkenen terecht kunnen.  

In 2020 vond er een onafhankelijk onderzoek plaats, uitgevoerd door Commissie Joustra, naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie. Een aanbeveling van Commissie Joustra was om zorg te dragen voor een onafhankelijk landelijk Expertisecentrum. Met het oog op de nadrukkelijk genoemde onafhankelijkheid en het realiseren van formele medezeggenschap vanuit betrokken partijen, waaronder interlandelijk geadopteerden, ouders en adoptanten, is de Adviesraad opgericht. 

Wat doet de Adviesraad? 

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van INEA. Zo geeft de Adviesraad advies over beleid en strategie en de plannen voor uitvoering hierover. Naar aanleiding van de documenten die onderdeel uitmaken van de beleidscyclus van INEA zal de Adviesraad advies geven in reactie op de voorgelegde documenten en vraagstukken. De adviezen van Adviesraad worden onderaan deze pagina gepubliceerd.  

Wie zitten er in de Adviesraad?

De Adviesraad telt zeven leden en vormt een weerspiegeling van het adoptieveld. De Adviesraad geeft haar adviezen op basis van professionele kennis en kennis door ervaring en deskundigheid. Gezamenlijk is er binnen de Adviesraad een breed pallet aan kennis en vaardigheden die ingezet worden om de binnen INEA  beschikbare kennis en ervaringen niet alleen te spiegelen maar ook aan te vullen.   

Zo is er juridische en beleidsmatige ervaring op de aandachtsgebieden waar het Expertisecentrum zich mee bezig houdt, kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het sociaal psychologische domein, en ook op ondernemend en organisatorisch vlak en medezeggenschap en organisatie. Professionaliteit vooropgesteld, zijn alle leden ofwel betrokkenen in het adoptieveld (geadopteerd, ouder of adoptieouder), of hebben uitgebreide ervaring en intrinsieke betrokkenheid bij INEA.  

Hoe kun je ons bereiken?

De Adviesraad heeft een eigen emailadres waarop de Adviesraad direct te bereiken is: adviesraad@inea.nl.

Wil je iets (laten) inbrengen bij de vergadering? E-mail ons dan met de concrete voorzet of hulpvraag en ondersteunende informatie. 

Wij proberen elke e-mail binnen een week te beantwoorden.  

Adviezen 

De Adviesraad heeft al enkele adviezen met INEA gedeeld. Binnenkort publiceert INEA het jaarverslag waarin deze adviezen en de belangrijkste punten worden toegelicht.