Lees meer over ons

INEA staat voor Identiteit, Nazorg, Erkenning en Adoptievraagstukken. Directe aanleiding voor de inrichting van het expertisecentrum is de aanbeveling van Commissie Joustra, die onderzoek deed naar interlandelijke adoptie in het verleden.

Teamfoto van INEA

Dit is wie we zijn

Onze missie

INEA is dé centrale plek waar alle interlandelijk geadopteerden terecht kunnen voor ondersteuning bij vragen over interlandelijke adoptie en afkomst, met bijzondere aandacht voor diegenen die rondom hun adoptie problemen ervaren. Daarnaast kunnen adoptieouders – ook als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarigen – en gezinsleden en geboorteouders voor bepaalde hulpvragen bij INEA terecht.

INEA staat voor Identiteit, Nazorg, Erkenning en Adoptievraagstukken

In juni 2021 is een projectteam van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de slag gegaan met de opdracht om een expertisecentrum interlandelijke adoptie in te richten. Deze opdracht is overgedragen en vanaf maart 2023 gaan wij verder onder de naam INEA.

Meer over de totstandkoming van ons expertisecentrum, het voortraject en de opdracht is te lezen in de handout: Bouwstenen voor de ontwikkeling van het expertisecentrum interlandelijke adoptie.

De medewerkers van INEA

Van het Expertisecentrum interlandelijke adoptie naar INEA, van werksessies naar vaste werkdagen, van bekenden uit het adoptieveld naar collega’s – het oprichten van INEA kende een lang voortraject. Inmiddels is het team van INEA bijna compleet, en het is gevuld met medewerkers die allemaal op hun eigen manier zijn geraakt door adoptie. Sommigen zijn zelf geadopteerd, anderen hebben familieleden die geadopteerd zijn, weer anderen hebben hun scriptie over adoptie geschreven of zich op een andere manier ingezet voor geadopteerden. Medewerkers van INEA hebben in ieder geval  met elkaar gemeen hebben dat zij zich iedere dag vol overgave inzetten om de opdracht te vervullen die zij van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben gekregen.

Wil je ons team versterken? Kijk dan op onze vacaturepagina.

Teamfoto van INEA

2023

De operationele start

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid

14

Medewerkers

Waarvan het merendeel ervaringsdeskundigen.

7+

Artikelen

Een uitgebreide kennisbank in ontwikkeling.

5

Bouwstenen

Ontwikkeld met aangesloten professionals & belangenorganisaties.

Dit is wat we doen

Kennisbasis

Wij verzamelen alle wetenschappelijke informatie en stellen die voor jou ter beschikking.

Zoektochten

Wij doen zelf geen zoektochten, maar zijn de verbindende rol in het veld en kunnen jou tijdens je zoektocht aan de juiste partijen te koppelen.

Dossiers

Wij zijn jouw gids en begeleiden jou om een efficiënte weg te bewandelen om jouw dossier(s) op te vragen.

Psychosociale ondersteuning

Ook als je zelf nog niet helder voor ogen hebt, wat je vraag precies is, dan helpen wij jou. Wij helpen jou en bij ons heb je één aanspreekpunt. 

Juridische ondersteuning

Wij maken voor jou inzichtelijk welke juridische mogelijkheden er zijn en de stappen die je kunt nemen. Wij begeleiden jou in dit proces.