Wat is de INEA kennisagenda?

Bij de INEA kennisagenda wordt samengewerkt met mensen die persoonlijk of professioneel met interlandelijke adoptie te maken hebben. De kennisagenda zal de komende jaren de basis vormen om kwalitatief goede kennis en informatie te ontwikkelen en te verspreiden. In de kennisagenda staat een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten en een plan van aanpak hiervoor via kennisontwikkeling. Maar, wat is een kennisagenda en hoe wordt deze ontwikkeld? 

Het ontwikkelen van de kennisagenda: Een stappenplan

Bij het ontwikkelen van de INEA kennisagenda werken wij volgens een stappenplan. 

  1. Onderzoek naar bestaande kennis: wat is er al aan onderzoek en kennis? 
  1. Identificatie van kennisbehoeften: op welke terreinen is er behoefte aan kennis? 
  1. Vaststellen van kennishiaten en behoeften voor nader onderzoek: wat ontbreekt er en waar moet nader onderzoek naar gedaan worden?  

Tijdens het stappenplan maken we gebruik van onderdelen van de Delphi-methode. Dit is een methode die wordt gebruikt om tot overeenstemming te komen over een bepaald onderwerp. Hiervoor worden experts, ervaringsdeskundigen en een breder publiek meegenomen in het ontwikkelen van de kennisagenda. Het doel van de Delphi-methode is om de kennis en ervaring van een diverse groep te combineren en te verfijnen. Zo kom je tot betrouwbare en geïnformeerde beslissingen of voorspellingen. Bij deze methode gebruik je verschillende rondes van vragen en feedback.  Het wordt vaak gebruikt in gebieden waar kennis verspreid is over verschillende disciplines – zoals het geval is bij het thema interlandelijke adoptie.  

Stap 1: Onderzoek naar bestaande kennis 

In het traject voordat INEA werd opgericht heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid expertisetafels georganiseerd, waarin kennishiaten zijn besproken met wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen. Na deze bijeenkomsten heeft het ministerie de opdracht gegeven aan Kennisbureau ter Meulen om een wetenschappelijk literatuuroverzicht te maken van bestaande kennis. Dit literatuuroverzicht omvat gepubliceerde wetenschappelijke artikelen van 2008 tot 2022.  

Stap 2: Identificatie van kennisbehoeften 

De onderwerpen uit de expertisetafels en het literatuuroverzicht hebben we gebundeld en samengevat. Vervolgens hebben we als controle, en voor aanvullingen en verbeteringen op deze onderwerpen interviews gehouden met verschillende onderzoekers – met en zonder adoptieachtergrond – gespecialiseerd in rechten, psychologie, sociologie, antropologie, filosofie en geschiedenis.  

Op basis van het voortraject, het literatuuroverzicht en de interviews met onderzoekers hebben we een eerste versie van een vragenlijst over de kennisagenda ontwikkeld. Ons extern adviesorgaan, de redactieraad, heeft vervolgens feedback gegeven op deze eerste versie.  

In het verleden is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan over geadopteerden, maar niet in samenspraak mét geadopteerden. Dit wil INEA anders doen. De vragenlijst brengen we daarom onder de aandacht bij individuele geadopteerden en belangengroepen van geadopteerden. Zo geven wij de ervaringen, expertise en ideeën van geadopteerden een stem.  

Daarnaast hecht INEA veel waarde aan inclusiviteit en is het essentieel om input te krijgen vanuit een brede doelgroep, inclusief mensen die voorheen niet altijd werden betrokken bij onderzoek. Op deze manier streven we ernaar om een kennisagenda samen te stellen die niet alleen gebaseerd is op literatuur en expertadvies, maar ook rekening houdt met de inbreng vanuit het bredere veld. 

Vul de vragenlijst voor de kennisagenda in

Wil jij meedenken over de kennisagenda? De Kennisbasis van INEA wil graag weten welke onderwerpen over afstand en adoptie jij belangrijk vindt en waarvan je vindt dat meer (wetenschappelijke) kennis over ontwikkeld zou moeten worden. Door middel van een vragenlijst vragen we je naar onderwerpen en vraagstukken waar in de toekomst meer onderzoek naar gedaan moet worden.  

Stap 3: Vaststellen van kennishiaten en behoeften voor nader onderzoek 

Stap 3 omvat het laatste deelproces voor de kennisagenda. De uitkomsten van de vragenlijst zullen we gaan analyseren en de resultaten gebruiken we om richting te geven aan toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Deze uitkomsten brengen we onder de aandacht bij – onder andere  – universiteiten, hogescholen, wetenschappers en professionals. Ook de toekomstige bijzonder hoogleraar zal helpen vormgeven aan deze kennisagenda. Het is een document dat in ontwikkeling zal blijven en wordt aangepast aan nieuwste inzichten wanneer dit nodig is.  

Redactie

Thema

Wetenschap

Doelgroep

Onderzoekers

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Gerelateerde artikelen