Wat doet het onderzoeksteam van INEA?

Vóórop staat dat iedere geadopteerde met een vraag naar beste vermogen wordt geholpen. Om diensten van hoge kwaliteit te kunnen leveren, is een goede kennisbasis noodzakelijk. Zowel INEA als ook de andere partijen die interlandelijk geadopteerden ondersteunen, zullen daarvan profiteren. Maar hoe gaan we daar dan precies voor zorgen? 

De onderzoekers van INEA delen en ontwikkelen kennis over interlandelijke afstand en adoptie. In de startfase van ons expertisecentrum staan er een aantal projecten centraal. Allereerst stellen wij een kennisagenda samen in samenwerking met verschillende betrokkenen. Daarnaast zetten wij een online bibliotheek op, kijken wij naar de mogelijkheden voor een bijzondere leerstoel, richten een ervaringspanel op en een wetenschappelijk kennisnetwerk.  

De kennisagenda

De onderzoekers van INEA zijn bezig met het ontwikkelen van een wetenschappelijke kennisagenda. Deze kennisagenda richt zich op de doelgroepen rond interlandelijke afstand en adoptie. Vragen die bijvoorbeeld centraal staan: welke betekenis hebben afstand en adoptie op het leven van een geadopteerde? Wat is het effect van adoptie op de identiteitsontwikkeling van (jong)volwassen interlandelijke geadopteerden? Op dit moment doen wij zelf nog geen onderzoek. In de toekomst zullen wij de kennisagenda gebruiken als leidraad voor onderzoek.  

Om de kennisagenda op te stellen, zetten wij verschillende werkgroepen op. Denk aan een klankbordgroep, panels met ervaringsdeskundigen, een redactieraad en een wetenschappelijk kennisnetwerk. In deze werkgroepen werken wij met verschillende doelgroepen uit het adoptieveld samen. Denk aan interlandelijk geadopteerde personen, hun familieleden, partners en kinderen, belangengroepen, adoptieouders, professionals, wetenschappers en als het mogelijk is ook biologische ouders. We gebruiken de input van verschillende werkgroepen en bijeenkomsten om de wetenschappelijke kennisagenda te bepalen. 

De online bibliotheek

In een online bibliotheek gaan we kennis verzamelen en delen over interlandelijke afstand en adoptie. Ook zullen wij als onderzoekers in deze online bibliotheek zogeheten ‘kennisproducten’ plaatsen. Dit zijn informatieve teksten die gaan over het leven van interlandelijke geadopteerden en andere persoonlijk betrokkenen.  In de online bibliotheek delen we op verschillende manieren kennis over adoptievraagstukken. Denk aan boeken, tijdschriften, ervaringsverhalen, folders, films, documentaires, kranten, online nieuwsberichten, radio, podcasts, richtlijnen en methodieken, wet- en regelgeving en wetenschappelijk onderzoek. 

Waar is al veel onderzoek naar gedaan en waar minder?

Onderzoeken van universiteiten, professionals, belangengroepen en de overheid nemen wij als leidraad, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen over bestaande kennis en behoefte aan nieuwe kennis over interlandelijke afstand en adoptie. Daarom zijn we op dit moment nog hard bezig om belangrijke wetenschappelijk onderzoeken over adoptie in kaart te brengen.  

Als we weten waar al veel onderzoek naar gedaan is, weten we ook waar nog meer onderzoek nodig is. Ons doel is om straks een plek te bieden waar al het relevante wetenschappelijk onderzoek te vinden is. Daarom publiceren we later pas onderzoeken.  

Hoe gaan we te werk?

We zijn natuurlijk niet alleen bezig met het verzamelen, lezen, markeren en selecteren van onderzoeken. We organiseren ook verschillende gesprekken, werkgroepen en bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten vragen we om input of feedback. Voor deze sessies nodigen we interlandelijke geadopteerden, familieleden van interlandelijke geadopteerden, professionals, onderzoekers, experts, adoptieouders en waar mogelijk biologische ouder uit.  

De bijzondere leerstoel

Wij verkennen momenteel de mogelijkheden voor een bijzondere leerstoel om mee samen te werken in onderzoek en onderwijs met universiteiten en hogescholen over interlandelijke afstand en adoptie. Door gesprekken te voeren met verschillende universiteiten en hogescholen brengen wij in kaart waar deze bijzondere leerstoel het beste past. 

Een ervaringspanel

Met het oprichten van een ervaringspanel zorgen wij ervoor dat de meningen, ervaringen en behoeften van personen die persoonlijk of professioneel betrokken zijn bij interlandelijke afstand en adoptie worden meegenomen bij de werkzaamheden van het expertisecentrum. Zo komen wij erachter welke onderwerpen en thema’s belangrijk worden gevonden. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van interviews, door het versturen van enquêtes en door personen uit de doelgroep samen te laten werken in verschillende werkgroepen. 

Wetenschappelijk kennisnetwerk interlandelijke adoptie

Wij gaan een kennisnetwerk opzetten om wetenschappers, studenten en praktijkonderzoekers aan elkaar te verbinden en hierdoor kennisontwikkeling over interlandelijk afstand en adoptie te stimuleren. Binnen dit wetenschappelijk netwerk wordt nieuw onderzoek naar adoptievraagstukken in gang gezet en gestimuleerd.  

Heb jij nu al waardevolle content, ervaring en kennis die je wilt delen en die nuttig zou kunnen zijn voor onze lezers en betrokkenen? Stuur dan een e-mail naar research@inea.nl. Ons onderzoeksteam zal dan contact met je opnemen.  

INEA schrijft haar artikelen zelf, tenzij anders vermeld. Ben je onjuiste informatie tegengekomen of is het artikel onvolledig? Laat het ons weten door te mailen naar pr@inea.nl.  

Redactie

Thema

Wetenschap

Doelgroep

BelangenorganisatiesGeadopteerdenHulpverlenersNaasten en omgevingOnderzoekersProfessionals

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Gerelateerde artikelen