Interlandelijke adoptie in de verkiezingsprogramma’s 

Woensdag 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De politieke partijen vertellen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wat hun plannen en standpunten zijn. Maar wat vinden die partijen van interlandelijke adoptie? In dit artikel staat wat de verschillende politieke partijen over het onderwerp interlandelijke adoptie in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.  

Dit bericht is bedoeld om te informeren. De volgorde van de partijen is op alfabetische volgorde gepresenteerd. Hoewel er meer plannen of standpunten zijn die het onderwerp interlandelijke adoptie raken, heeft INEA ervoor gekozen om alleen die standpunten op te nemen waarin er direct wordt gesproken over (interlandelijke) adoptie. Voor meer informatie kun je op de bijgevoegde link klikken. 

Bij1

  • We maken een einde aan interlandelijke adoptie. 
  • Mensen die als kind zijn geadopteerd, hebben het recht om de feiten over hun afstamming te weten. Zij worden hierin waar mogelijk gesteund door de overheid. 

Meer informatie over het verkiezingsprogramma van Bij1.

ChristenUnie 

Zet het belang van het kind voorop. Het belang van kinderen staat voorop bij wetgeving rond ouderschap en ouderlijk gezag. Biologisch ouderschap staat daarbij als regel centraal. Dit betekent onder andere dat donor- en adoptiekinderen het recht hebben om hun afkomst te kennen. De ervaringen van donor- en adoptiekinderen onderstrepen het belang van de beschikbaarheid van betrouwbare informatie over de biologische ouders en genetische verwantschap. Er komt een Register Ontstaansgeschiedenis, waarin ook het register van donorkinderen wordt ondergebracht. Er wordt daarnaast ingezet op Europese afspraken over een maximum aantal donaties per donor. Er komt een herbezinning op de keuze om na het rapport van de Commissie Joustra interlandelijke adoptie voor bepaalde landen weer toe te staan. Het kabinet erkent het leed dat veel adoptiekinderen in ons land voelen alsook het leed van biologische ouders wanneer het afstaan van hun kind ter adoptie ongewild was.  

Meer informatie over het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

D66 

D66 is voorstander van eenvoudige adoptie van pleegkinderen. Het kind geniet zo optimale bescherming via een familierechtelijke betrekking met de pleegouder(s) én een juridische band met de oorspronkelijke ouder(s) en andere familie. 

Meer informatie over het verkiezingsprogramma van D66.

Partij voor de Dieren 

De Partij voor de Dieren is van mening dat paren van gelijk geslacht evenveel recht hebben op het adopteren van kinderen als heteroseksuele paren. De Partij voor de Dieren is tegen elke vorm van discriminatie op basis van ras, sekse, afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing. Persoonlijke keuzevrijheid staat voor ieder individu voorop. Daarom moeten paren van gelijk geslacht dezelfde mogelijkheden krijgen, met alle reguliere beperkingen die voor adoptie door heterostellen ook gelden. Uiteraard dient in alle gevallen het belang van het kind voorop te staan. 

Meer informatie over het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

SGP  

  • Adoptie is een langdurig proces. De termijnen en de procedures die gelden dienen -waar mogelijk- verkort en vereenvoudigd te worden. Ook de kosten van adoptie moeten verlaagd worden. 
  • Justitie dient actief op te treden tegen misstanden als kinderhandel en illegale adoptie. 
  • De mogelijkheid voor paren van hetzelfde geslacht om kinderen te adopteren, moet worden geschrapt. 

Meer informatie over het verkiezingsprogramma van de SGP.

SP 

Het belang van het kind moet bij adoptie altijd voorop staan en het uitgangspunt moet zijn dat kinderen zoveel als mogelijk in hun oorspronkelijke omgeving op kunnen groeien. Dat veel adoptieouders zich met hart en ziel inzetten voor hun geadopteerde kinderen valt alleen maar te prijzen, maar doet tegelijk niets aan deze uitgangspunten af. Te vaak zijn er in het verleden dingen misgegaan bij adopties. Bij interlandelijke adopties zijn de misstanden dusdanig hardnekkig gebleken dat de SP, in navolging van de commissie Joustra, pleit voor het stoppen met interlandelijke adopties. De Nederlandse staat moet erkennen dat er in het verleden, onder het toeziend oog van de staat, zaken zijn misgegaan en moet betrokkenen hiervoor financieel compenseren. Ook voor zoektochten (‘rootsreizen’) krijgen mensen voortaan een financiële tegemoetkoming. 

Meer informatie over het verkiezingsprogramma van de SP.

Splinter 

In procedures over afstamming, adoptie, gezag, omgang of kinderbeschermingsmaatregelen, krijgen alle minderjarigen vanaf 12 jaar het recht op kosteloze rechtsbijstand door een jeugdadvocaat. Voor minderjarigen onder de 12 jaar wil Splinter voor deze procedures dat zij recht krijgen op bijstand door een bijzondere curator. 

Meer informatie over het verkiezingsprogramma van Splinter.

Overige partijen

De volgende partijen hebben niks specifiek over het onderwerp interlandelijke adoptie opgenomen in hun verkiezingsprogramma: 

50Plus, BBB, BVNL, CDA, D66, FvD, Groenlinks/PvdA, JA21, LB, LEF, NSC, PartijvdSport, Piratenpartij – de Groenen, Politieke Partij voor Basisinkomen, PVV, Samen voor Nederland, Volt, VVD. 

INEA schrijft haar artikelen zelf, tenzij anders vermeld. Ben je onjuiste informatie tegengekomen of is het artikel onvolledig? Laat het ons weten door te mailen naar pr@inea.nl.    

Redactie

Thema

Politiek

Doelgroep

BelangenorganisatiesGeadopteerdenHulpverlenersNaasten en omgevingOnderzoekersProfessionals

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Inschrijven