Wat is een adoptiedossier?

Een adoptiedossier kan voor jou, als geadopteerde, van groot belang zijn. Als bron van informatie over jouw herkomst, als vindplaats van relevante documenten en als onderdeel van jouw geschiedenis. De inhoud van een adoptiedossier kan jou helpen jouw biologische afkomst te achterhalen en meer te weten te komen over jouw achtergrond en familiegeschiedenis. Dit kan cruciaal zijn voor het verder vormen van je identiteit en het begrijpen van jouw plaats in de wereld. Maar, wat is een adoptiedossier precies?

Een adoptiedossier is een verzameling van documenten en informatie die is opgesteld door de betrokkenen organisaties tijdens het adoptieproces. Dit proces start lang voordat er een adoptieland en kind in beeld is, vaak al vanaf het moment dat ouders zich aanmelden als aspirant-adoptieouder. Hier komen de vergunninghouder en de Raad voor de Kinderbescherming in beeld. Deze organisaties zijn verplicht delen van het proces op schrift vast te stellen en te bewaren. In een latere fase komt de Centrale Autoriteit in beeld. Ook wordt er door de betrokken organisaties in het land van herkomst documentatie opgeslagen. Er wordt dus zowel in Nederland als in het land van herkomst informatie over de adoptie opgeslagen. 

Een adoptiedossier kan veel verschillende soorten informatie bevatten, zoals juridische documenten, medische informatie en sociale rapporten. In het dossier kan informatie zitten over het geadopteerde kind, over zijn of haar genetische ouders én adoptieouders. Over het geadopteerde kind zelf kan bijvoorbeeld informatie opgeslagen zijn over de naam, geboortedatum, geboorteplaats en gezondheidsinformatie van na de geboorte. In het dossier kan ook informatie zitten over de genetische ouders, zoals namen, nationaliteiten en gezondheidsinformatie. Ook kan het zo zijn dat het dossier informatie bevat over waarom en hoe een kind is afgestaan ter adoptie en over de omstandigheden van de genetische ouder(s) op het moment van afstand doen. Het is ook mogelijk dat het dossier informatie bevat over waarom en hoe een kind is afgestaan ter adoptie en over de omstandigheden van de genetische ouder(s) op het moment van afstand doen. Daarnaast kan een dossier informatie bevatten over de adoptieouders, zoals hun achtergrond, gezinssituatie en motivatie om een kind te adopteren.

Niet alle adoptiedossiers zijn hetzelfde. Jouw dossier kan weer andere informatie bevatten dan het dossier van iemand anders. Sommige dossiers zijn groot van omvang en in andere dossiers mist veel informatie. Soms kloppen alle gegevens, soms klopt de informatie maar voor een deel en soms blijkt informatie onbetrouwbaar, verloren of vervalst. Je hoopt natuurlijk dat er zo veel mogelijk informatie terug te vinden is en voor sommige geadopteerden is dat ook het geval. Voor andere geadopteerden is het echter anders en kan een zoektocht naar informatie zeker ook tegenslag en teleurstelling met zich meebrengen.

Wat kan INEA voor jou betekenen?

Met alle verschillende vindplaatsen van informatie is het begrijpelijk als je niet weet waar je moet beginnen of dat het zetten van een eerste stap moeilijk kan zijn. INEA kan je op weg helpen in de zoektocht naar meer informatie over jouw adoptie. Dit doen wij door bijvoorbeeld het maken van een stappenplan en door voorbeeldbrieven op te stellen om informatie op te vragen. We nemen je mee in het proces en willen naast je staan bij elke stap. Zou je graag begeleiding willen tijdens het opvragen van stukken uit je dossier of zou je hier gewoon eens over willen praten? Dat kan. Je kunt bijvoorbeeld een afspraak maken tijdens het inloopspreekuur van ‘Dossiers & inzage’ op woensdag van 13:00 uur tot 15:00 uur. We zijn telefonisch bereikbaar op 085 483 23 23 en per mail via info@inea.nl.  

Redactie

Thema

Dossiers

Doelgroep

BelangenorganisatiesGeadopteerdenHulpverlenersNaasten en omgevingOnderzoekersProfessionals

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Gerelateerde artikelen