113 Suïcidepreventie voorlichting en training voor vrijwilligers van belangenorganisaties  

Redactie

Bron foto: Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Belangenorganisaties spelen een cruciale rol in de ondersteuning van interlandelijk geadopteerden en zijn daarmee van essentiële waarde. Zij zijn er voor en door geadopteerden, die zich meestal op vrijwillige basis met hart en ziel inzetten. INEA erkent het waardevolle werk van vrijwilligers voor belangenorganisaties en het feit dat zij soms onvoorbereid worden geconfronteerd met moeilijke situaties. Daarom bieden wij graag onze steun aan in de vorm van een kosteloze voorlichting en training in samenwerking met 113.

Als vrijwilligers van een belangenorganisatie voor interlandelijke adoptie zou je te maken kunnen krijgen met de schaduwzijde van afstand en adoptie. Bij lastige vraagstukken zijn zij vaak op zichzelf aangewezen.  Een van die lastige vraagstukken is het gevoelige onderwerp van suïcide. In de afgelopen jaren zijn belangenorganisaties en geadopteerden hier ook door geraakt. Vrijwilligers van belangenorganisaties hebben gesprekken gevoerd met geadopteerden die suïcidale gedachten hebben of een poging hebben overleefd. Daarnaast zijn er ook belangenorganisaties die een mede geadopteerde hebben verloren aan suïcide. Uit onderzoek is gebleken dat geadopteerden vaker gebruik maken van psychische zorg dan niet-geadopteerden. Ook blijkt dat zij vaker gevoelens van eenzaamheid en neerslachtigheid ervaren dan niet geadopteerden. De emotionele uitdagingen waar geadopteerden mee te maken kunnen krijgen, zoals identiteitskwesties, verlies en rouw, zelfbeeld en angst voor verlating, verhogen het risico op suïcide.  

Omdat wij dit een belangrijk onderwerp vinden en geadopteerden die het moeilijk hebben zo goed mogelijk willen ondersteunen, zal het hele team een training volgen bij 113. INEA erkent het waardevolle werk van vrijwilligers voor belangenorganisaties en het feit dat zij soms onvoorbereid worden geconfronteerd met moeilijke situaties. Daarom bieden wij graag onze steun aan in de vorm van een kosteloze voorlichting en dezelfde “Suïcidepreventie Gatekeeper Training”, in samenwerking met 113. Deze voorlichting en training zijn exclusief beschikbaar voor vrijwilligers van belangenorganisaties. 

De voorlichting

De voorlichting is een laagdrempelige manier om meer informatie te krijgen over suïcidepreventie. Het is een lezing waarbij een ervaren spreker komt vertellen over het onderwerp. Het doel van de voorlichting is bewustwording over suïcide vergroten en het vergroten van jouw kennis hierover. Mocht je, na de voorlichting, behoefte hebben aan meer verdieping of het verbeteren van vaardigheden die bij suïcidepreventie komen kijken? Dan kijken wij samen of de training passend is voor jou als vervolgstap. 

De training

De training is bedoeld voor iedereen die in contact kan komen met iemand met (mogelijke) suïcidale gedachten. Als gatekeeper, of letterlijk een ‘poortwachter’, kun je een sleutelrol spelen voor iemand die zich zo geïsoleerd voelt dat diegene geen uitweg meer ziet. Vaak praten mensen met suïcidale gedachten er niet over en zoeken ze niet snel hulp, terwijl we weten dat praten juist kan helpen. Als gatekeeper kun jij die persoon zijn in wie vertrouwen wordt gesteld en die het gesprek over deze gedachten aangaat, zonder de rol van behandelaar op zich te nemen. Jij kunt het probleem namelijk niet oplossen. Wat je wel kunt doen leer je in deze training. In de training leer je hoe je deze gedachten bespreekbaar kunt maken, hoe je de veiligheid kunt inschatten en hoe je anderen kunt aanmoedigen om hulp te zoeken. Meer informatie over de training is te vinden op de website van Rino Groep.

Maak je interesse kenbaar

Ben jij actief in een belangenorganisatie of community en sluit deze voorlichting aan bij de behoefte van jou of de behoefte van jouw organisatie? Laat dit dan weten door het formulier in te vullen en je interesse kenbaar te maken. Graag ontvangen wij een toelichting waarom deze training voor jou van belang kan zijn. Omdat de trainingsdata nog niet gepland zijn, ontvangen wij ook graag jouw voorkeur voor een dag in de week en dagdeel.

  

Delen:

Eerste vier provinciale bijeenkomsten voor professionals met INEA on Tour

Lees verder

Verbinding en saamhorigheid bij tweede editie INEA Atelier: Dit is mijn verhaal

Lees verder

Een diepgaande blik op de Rechtszaak tegen Adoptiefraude – INEA informeert: College Mark de Hek en Sam van den Haak

Lees verder

Terugblik op “Smaak van jouw Land”: Nieuwe ontmoetingen en culinaire ervaringen

Lees verder

Een terugblik op de eerste editie van het INEA Atelier

Lees verder

Meer nieuws

Interlandelijke adoptie in de verkiezingsprogramma’s 

Woensdag 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De politieke partijen vertellen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wat hun plannen en standpunten zijn. In dit artikel vind je een overzicht van wat de verschillende politieke partijen over het onderwerp (interlandelijke) adoptie in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.  

Lees verder

De subsidieregeling ‘Belangenorganisaties Interlandelijk Geadopteerden’ uitgelegd

Wat is de subsidieregeling ‘Belangenorganisaties Interlandelijk Geadopteerden’ en hoe vraag je het aan?

Lees verder

Ik wil (meer) inzicht in mijn adoptiedossier 

Een adoptiedossier kan voor jou, als geadopteerde, van groot belang zijn. Als bron van informatie over jouw herkomst, als vindplaats van relevante documenten en ...

Lees verder