Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie gaat verder als INEA

Redactie

Op donderdag 23 maart werd na een voortraject van ruim twee jaar het Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie in Houten officieel geopend. Tijdens de opening werd ook de nieuwe huisstijl, de website en de nieuwe naam van het centrum onthuld: INEA. Deze naam staat voor Identiteit, Nazorg, Erkenning en Adoptievraagstukken. Ook Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, was aanwezig en werd tijdens zijn werkbezoek geïnformeerd over de nabije plannen van INEA. 

Vertrouwen en respect van de minister

Het werkbezoek van de Minister voor Rechtsbescherming bestond uit een ochtend vullend programma. Dagvoorzitter Erben Oosting leidde een vraaggesprek tussen Minister Weerwind en manager van INEA, James Timmermans. De vragen waren vooraf opgehaald en niet behandelde vragen worden later schriftelijk beantwoord. In het gesprek werden bepaalde keuzes voor de oprichting van het expertisecentrum nog eens opgehelderd. Minister Weerwind sloot het gesprek af met bemoedigende woorden aan Timmermans en het team:

“Ik heb er volstrekt vertrouwen in en laten we alsjeblieft de dialoog openhouden, zodat ik kan blijven horen welke stappen INEA maakt en hoe het gaat.”

De minister onthulde vervolgens samen met de dagvoorzitter en Timmermans de nieuwe naam en het bijpassende logo van het expertisecentrum, dat nu verder gaat als INEA. Na een korte tour door de nieuwe website werd het podium vrijgemaakt voor twee ervaringsdeskundigen die hun verhaal met betrekking tot adoptie deelden. De minister was zichtbaar geraakt en sloot het programma af met de woorden: “Respect dat jullie ons meenemen in jullie eigen reis en jullie eigen worsteling. Ik hoef niets meer te zeggen. Dit is het.”

De minister voor Rechtsbescherming, dagvoorzitter Erben Oosting en manager van INEA James Timmermans onthullen samen de nieuwe naam en het logo.

Over INEA

Aanleiding voor het oprichten van dit expertisecentrum is het rapport van de Commissie Joustra, waarin zij adviseren om een onafhankelijk expertisecentrum voor interlandelijk geadopteerden op te zetten. Tijdens een zorgvuldig traject van ruim 20 bijeenkomsten hebben belangenorganisaties, Fiom, ervaringsdeskundigen, experts, wetenschappers, de centrale autoriteit, dossierhouders en betrokken ministeries meegedacht over wat het expertisecentrum moet bieden, voor wie en hoe dat eruit moet komen te zien. De uitkomsten van de bijeenkomsten en gesprekken zijn verwerkt in vijf bouwstenen: kennisbasis, hulp bij zoektochten, ondersteuning bij zoeken en inzien dossiers, psychosociale ondersteuning en juridische ondersteuning. Deze bouwstenen vormen de basis voor de verdere samenwerking en daadwerkelijke ondersteuning aan interlandelijk geadopteerden en hun families. Meer informatie over de opdracht die INEA vanuit het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft gekregen en de zogenoemde bouwstenen, lees je in de hand-out: Bouwstenen voor de ontwikkeling van het expertisecentrum interlandelijk adoptie.

Meer informatie over INEA is te vinden op inea.nl.
Copyright foto’s: Melissa Houben

Delen:

Een terugblik op Gezien Gehoord Geadopteerd

Lees verder

Ministerie nodigt belangenorganisaties uit voor reflectiesessie op thema dossiers, INEA deelt eerder opgehaalde input 

Lees verder

Nationaal Archief: Afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming vanaf half juni opvraagbaar

Lees verder

Belangrijke update over het INEA Festival Gezien, Gehoord, Geadopteerd 23 maart: Vrijkaarten beschikbaar en optie geld terug te vragen

Lees verder

50 vrijkaarten per dag beschikbaar voor INEA Congres 2024

Lees verder

Meer nieuws

Een terugblik op Gezien Gehoord Geadopteerd

Op zaterdag 23 maart kwamen geadopteerden samen voor een bijzondere dag vol verbinding en (h)erkenning tijdens Gezien Gehoord Geadopteerd, het INEA Festival, gehouden in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Deze dag, georganiseerd door INEA stond volledig in het teken van de geadopteerde gemeenschap. Onze missie bij INEA is om een centrale plek te zijn waar geadopteerden ondersteuning kunnen vinden bij vragen over interlandelijke adoptie en hun afkomst. 

Lees verder

Ministerie nodigt belangenorganisaties uit voor reflectiesessie op thema dossiers, INEA deelt eerder opgehaalde input 

In het kader van de herziening van het adoptiesysteem en de wijziging van de Wet Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (WOBKA), organiseert het Ministerie van Justitie en Veiligheid diverse ketensessies rondom de thema's toezicht, nazorg en dossiers & privacy. INEA is één van de partijen die uitgenodigd zijn om mee te praten en input te leveren tijdens zogenoemde ketensessies. Deze sessies worden georganiseerd vanuit het Ministerie J&V. Eerder vonden al sessies over nazorg, toezicht en een eerste sessie over dossiers & privacy plaats. Een tweede ketensessie over dossiers & privacy zal naar verwachting in april of mei plaats gaan vinden. 

Lees verder

Nationaal Archief: Afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming vanaf half juni opvraagbaar

Het Nationaal Archief maakte op 21 maart 2024 bekend dat zij afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming ontvangen hebben. Het gaat om dossiers van geadopteerden die geboren zijn vóór 1970.

Lees verder