Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie gaat verder als INEA

Redactie

Op donderdag 23 maart werd na een voortraject van ruim twee jaar het Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie in Houten officieel geopend. Tijdens de opening werd ook de nieuwe huisstijl, de website en de nieuwe naam van het centrum onthuld: INEA. Deze naam staat voor Identiteit, Nazorg, Erkenning en Adoptievraagstukken. Ook Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, was aanwezig en werd tijdens zijn werkbezoek geĂŻnformeerd over de nabije plannen van INEA. 

Vertrouwen en respect van de minister

Het werkbezoek van de Minister voor Rechtsbescherming bestond uit een ochtend vullend programma. Dagvoorzitter Erben Oosting leidde een vraaggesprek tussen Minister Weerwind en manager van INEA, James Timmermans. De vragen waren vooraf opgehaald en niet behandelde vragen worden later schriftelijk beantwoord. In het gesprek werden bepaalde keuzes voor de oprichting van het expertisecentrum nog eens opgehelderd. Minister Weerwind sloot het gesprek af met bemoedigende woorden aan Timmermans en het team:

“Ik heb er volstrekt vertrouwen in en laten we alsjeblieft de dialoog openhouden, zodat ik kan blijven horen welke stappen INEA maakt en hoe het gaat.”

De minister onthulde vervolgens samen met de dagvoorzitter en Timmermans de nieuwe naam en het bijpassende logo van het expertisecentrum, dat nu verder gaat als INEA. Na een korte tour door de nieuwe website werd het podium vrijgemaakt voor twee ervaringsdeskundigen die hun verhaal met betrekking tot adoptie deelden. De minister was zichtbaar geraakt en sloot het programma af met de woorden: “Respect dat jullie ons meenemen in jullie eigen reis en jullie eigen worsteling. Ik hoef niets meer te zeggen. Dit is het.”

De minister voor Rechtsbescherming, dagvoorzitter Erben Oosting en manager van INEA James Timmermans onthullen samen de nieuwe naam en het logo.

Over INEA

Aanleiding voor het oprichten van dit expertisecentrum is het rapport van de Commissie Joustra, waarin zij adviseren om een onafhankelijk expertisecentrum voor interlandelijk geadopteerden op te zetten. Tijdens een zorgvuldig traject van ruim 20 bijeenkomsten hebben belangenorganisaties, Fiom, ervaringsdeskundigen, experts, wetenschappers, de centrale autoriteit, dossierhouders en betrokken ministeries meegedacht over wat het expertisecentrum moet bieden, voor wie en hoe dat eruit moet komen te zien. De uitkomsten van de bijeenkomsten en gesprekken zijn verwerkt in vijf bouwstenen: kennisbasis, hulp bij zoektochten, ondersteuning bij zoeken en inzien dossiers, psychosociale ondersteuning en juridische ondersteuning. Deze bouwstenen vormen de basis voor de verdere samenwerking en daadwerkelijke ondersteuning aan interlandelijk geadopteerden en hun families. Meer informatie over de opdracht die INEA vanuit het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft gekregen en de zogenoemde bouwstenen, lees je in de hand-out: Bouwstenen voor de ontwikkeling van het expertisecentrum interlandelijk adoptie.

Meer informatie over INEA is te vinden op inea.nl.
Copyright foto’s: Melissa Houben

Delen:

Eerste vier provinciale bijeenkomsten voor professionals met INEA on Tour

Lees verder

Verbinding en saamhorigheid bij tweede editie INEA Atelier: Dit is mijn verhaal

Lees verder

Een diepgaande blik op de Rechtszaak tegen Adoptiefraude – INEA informeert: College Mark de Hek en Sam van den Haak

Lees verder

Terugblik op “Smaak van jouw Land”: Nieuwe ontmoetingen en culinaire ervaringen

Lees verder

Een terugblik op de eerste editie van het INEA Atelier

Lees verder

Meer nieuws

Interlandelijke adoptie in de verkiezingsprogramma’s 

Woensdag 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De politieke partijen vertellen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wat hun plannen en standpunten zijn. In dit artikel vind je een overzicht van wat de verschillende politieke partijen over het onderwerp (interlandelijke) adoptie in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.  

Lees verder

De subsidieregeling ‘Belangenorganisaties Interlandelijk Geadopteerden’ uitgelegd

Wat is de subsidieregeling ‘Belangenorganisaties Interlandelijk Geadopteerden’ en hoe vraag je het aan?

Lees verder

Ik wil (meer) inzicht in mijn adoptiedossier 

Een adoptiedossier kan voor jou, als geadopteerde, van groot belang zijn. Als bron van informatie over jouw herkomst, als vindplaats van relevante documenten en ...

Lees verder