INEA aanwezig bij ketensessies ten behoeve van wetwijzigingstraject WOBKA

Redactie

In navolging van de uitkomsten en aanbevelingen van de Commissie Joustra (2021), is het ministerie van Justitie en Veiligheid de afgelopen jaren aan de slag gegaan met de herziening van de adoptieketen in Nederland. Dat resulteerde vooralsnog, na een tijdelijke stop op adopties, in minder adopties uit minder herkomstlanden, meer toezicht vanuit de overheid en het oprichten van een centrale bemiddelingsorganisatie (CBO) die alle adopties gaat begeleiden.

De wijziging van de huidige Wet Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (WOBKA) stond al langer op de planning en is inmiddels onderdeel van de herziening en verbetering van het systeem. Momenteel loopt er een wetswijzigingstraject ten behoeve van een vernieuwd stelsel. INEA is een van de partijen die uitgenodigd zijn om mee te praten en input te leveren tijdens zogenaamde ketensessies georganiseerd vanuit het ministerie J&V.

INEA neemt deel aan de ketensessies rondom de volgende thema’s: toezicht, nazorg en dossiers & privacy. In mei 2023 vond de eerste sessie over nazorg plaats; donderdag 15 februari jl. de tweede sessie. In januari 2024 vond een (tweede) ketensessie plaats over toezicht. De ketensessie over dossiers & privacy zal naar verwachting in april of mei plaats gaan vinden.

Voorafgaand aan de laatste ketensessie over nazorg heeft INEA in samenwerking met de belangenorganisaties een zogenaamde ophaalsessie georganiseerd. Op maandag 5 februari jl. hebben betrokkenen hun input en zorgen kunnen delen. Vertegenwoordigers vanuit het ministerie van J&V waren hierbij aanwezig. INEA heeft in de ketensessie onder meer aandacht gevraagd voor een meer verplicht karakter voor nazorg, gedurende alle levensfasen en dat wordt vastgelegd wat er precies onder nazorg wordt verstaan.

Het ministerie heeft aangegeven dat alle input zal worden meegenomen en gewogen. Zij heeft ook aangegeven dat op voorhand nog niet duidelijk is welke punten ook daadwerkelijk een plek zullen krijgen in de wet of de bijbehorende (memorie van) toelichting. Een wetgevingstraject wordt vormgegeven in een nauwe samenwerking tussen de beleidsmakers en de wetgevers binnen het ministerie. Over de definitieve teksten van de wetgeving zal het ministerie in een later stadium meer berichten. Voor nu wordt de inhoud en de strekking van de nieuwe wet verder ontworpen en uitgeschreven.

Er staan in de komende maanden nog een aantal ketensessies gepland, waaronder een sessie rondom het thema dossiers & privacy. Zodra het ministerie de datum voor dit overleg bekend maakt, zal INEA dit delen met de belangenorganisaties en wederom in de aanloop naar dat overleg een ophaalsessie organiseren.

Delen:

Een terugblik op Gezien Gehoord Geadopteerd

Lees verder

Ministerie nodigt belangenorganisaties uit voor reflectiesessie op thema dossiers, INEA deelt eerder opgehaalde input 

Lees verder

Nationaal Archief: Afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming vanaf half juni opvraagbaar

Lees verder

Belangrijke update over het INEA Festival Gezien, Gehoord, Geadopteerd 23 maart: Vrijkaarten beschikbaar en optie geld terug te vragen

Lees verder

50 vrijkaarten per dag beschikbaar voor INEA Congres 2024

Lees verder

Meer nieuws

Een terugblik op Gezien Gehoord Geadopteerd

Op zaterdag 23 maart kwamen geadopteerden samen voor een bijzondere dag vol verbinding en (h)erkenning tijdens Gezien Gehoord Geadopteerd, het INEA Festival, gehouden in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Deze dag, georganiseerd door INEA stond volledig in het teken van de geadopteerde gemeenschap. Onze missie bij INEA is om een centrale plek te zijn waar geadopteerden ondersteuning kunnen vinden bij vragen over interlandelijke adoptie en hun afkomst. 

Lees verder

Ministerie nodigt belangenorganisaties uit voor reflectiesessie op thema dossiers, INEA deelt eerder opgehaalde input 

In het kader van de herziening van het adoptiesysteem en de wijziging van de Wet Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (WOBKA), organiseert het Ministerie van Justitie en Veiligheid diverse ketensessies rondom de thema's toezicht, nazorg en dossiers & privacy. INEA is één van de partijen die uitgenodigd zijn om mee te praten en input te leveren tijdens zogenoemde ketensessies. Deze sessies worden georganiseerd vanuit het Ministerie J&V. Eerder vonden al sessies over nazorg, toezicht en een eerste sessie over dossiers & privacy plaats. Een tweede ketensessie over dossiers & privacy zal naar verwachting in april of mei plaats gaan vinden. 

Lees verder

Nationaal Archief: Afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming vanaf half juni opvraagbaar

Het Nationaal Archief maakte op 21 maart 2024 bekend dat zij afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming ontvangen hebben. Het gaat om dossiers van geadopteerden die geboren zijn vóór 1970.

Lees verder