INEA aanwezig bij ketensessies ten behoeve van wetwijzigingstraject WOBKA

Redactie

In navolging van de uitkomsten en aanbevelingen van de Commissie Joustra (2021), is het ministerie van Justitie en Veiligheid de afgelopen jaren aan de slag gegaan met de herziening van de adoptieketen in Nederland. Dat resulteerde vooralsnog, na een tijdelijke stop op adopties, in minder adopties uit minder herkomstlanden, meer toezicht vanuit de overheid en het oprichten van een centrale bemiddelingsorganisatie (CBO) die alle adopties gaat begeleiden.

De wijziging van de huidige Wet Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (WOBKA) stond al langer op de planning en is inmiddels onderdeel van de herziening en verbetering van het systeem. Momenteel loopt er een wetswijzigingstraject ten behoeve van een vernieuwd stelsel. INEA is een van de partijen die uitgenodigd zijn om mee te praten en input te leveren tijdens zogenaamde ketensessies georganiseerd vanuit het ministerie J&V.

INEA neemt deel aan de ketensessies rondom de volgende themaā€™s: toezicht, nazorg en dossiers & privacy. In mei 2023 vond de eerste sessie over nazorg plaats; donderdag 15 februari jl. de tweede sessie. In januari 2024 vond een (tweede) ketensessie plaats over toezicht. De ketensessie over dossiers & privacy zal naar verwachting in april of mei plaats gaan vinden.

Voorafgaand aan de laatste ketensessie over nazorg heeft INEA in samenwerking met de belangenorganisaties een zogenaamde ophaalsessie georganiseerd. Op maandag 5 februari jl. hebben betrokkenen hun input en zorgen kunnen delen. Vertegenwoordigers vanuit het ministerie van J&V waren hierbij aanwezig. INEA heeft in de ketensessie onder meer aandacht gevraagd voor een meer verplicht karakter voor nazorg, gedurende alle levensfasen en dat wordt vastgelegd wat er precies onder nazorg wordt verstaan.

Het ministerie heeft aangegeven dat alle input zal worden meegenomen en gewogen. Zij heeft ook aangegeven dat op voorhand nog niet duidelijk is welke punten ook daadwerkelijk een plek zullen krijgen in de wet of de bijbehorende (memorie van) toelichting. Een wetgevingstraject wordt vormgegeven in een nauwe samenwerking tussen de beleidsmakers en de wetgevers binnen het ministerie. Over de definitieve teksten van de wetgeving zal het ministerie in een later stadium meer berichten. Voor nu wordt de inhoud en de strekking van de nieuwe wet verder ontworpen en uitgeschreven.

Er staan in de komende maanden nog een aantal ketensessies gepland, waaronder een sessie rondom het thema dossiers & privacy. Zodra het ministerie de datum voor dit overleg bekend maakt, zal INEA dit delen met de belangenorganisaties en wederom in de aanloop naar dat overleg een ophaalsessie organiseren.

Delen:

Adoptie in de media: week 27

Lees verder

Geadopteerden bijeen voor reculturatie en verbinding tijdens INEA informeertĀ 

Lees verder

Het open podium van het INEA Atelier keert eind 2024 terugĀ 

Lees verder

Toegang tot adoptiedossiers en nazorg besproken tijdens informatieavond Nationaal Archief

Lees verder

Maak kennis met de Adviesraad van INEA

Lees verder

Meer nieuws

Adoptie in de media: week 27

In een wekelijks overzicht lees je de laatste actualiteiten rondom interlandelijke adoptie. In dit bericht wordt teruggeblikt op adoptie in de media van zondag ...

Lees verder

Geadopteerden bijeen voor reculturatie en verbinding tijdens INEA informeertĀ 

Op vrijdag 7 juni vond het evenement 'INEA informeert: Reculturatie en Roots' plaats bij KOCO Rotterdam. Dit evenement, georganiseerd door INEA in samenwerking met journaliste en correspondente Nina Jurna, bood geadopteerden de kans om in een veilige en begripvolle omgeving samen te komen en te discussiĆ«ren over hun ervaringen en roots.Ā 

Lees verder

Het open podium van het INEA Atelier keert eind 2024 terugĀ 

Het open podium van het INEA Atelier komt dit jaar nog twee keer terug! Dit is jouw kans om als geadopteerde of betrokkene bij adoptie jouw verhaal te delen via kunst. Muziek, dans, fotografie, spoken word - alles kan. Meld je aan voor de avonden op 6 september in Amsterdam of 8 november in Utrecht. Of wil je liever presenteren? We zoeken ook nieuwe presentatietalenten. Interesse? Bezoek onze website voor meer informatie en om je aan te melden!

Lees verder