INEA levert input voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen  

Redactie

Verschillende politieke partijen uit de Tweede Kamer hebben hun leden, sympathisanten en maatschappelijke organisaties opgeroepen om input te leveren voor hun verkiezingsprogramma. De aanleiding hiervoor zijn de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen die dit najaar gaan plaatsvinden. 

Op donderdag 27 juli 2023 heeft INEA naar aanleiding van bovenstaande een brief toegezonden aan politieke partijen om extra aandacht te vragen voor de belangen van geadopteerden. Deze relevante informatie kunnen de politieke partijen gebruiken voor de verkiezingsprogramma’s. 

De bijdrage van INEA 

Interlandelijke adoptie is een actueel, belangrijk en bewogen onderwerp. De vastgestelde misstanden, terug te vinden in het Rapport Joustra, zijn niet terug te draaien. Waar INEA wel aan kan bijdragen, is ervoor zorgen dat de gevolgen van de misstanden voldoende aandacht krijgen en mogelijke misstanden in de toekomst worden voorkomen. Om dit te bewerkstelligen is het cruciaal dat er meer aandacht komt voor deze doelgroep in het maatschappelijke debat, in de politiek en in het beleid. 

In de brief voor de verkiezingsprogramma’s deelt INEA kennis, standpunten, signalen en adviezen. Dit doen we aan de hand van de vijf bouwstenen (thema’s) die zijn opgesteld ter ontwikkeling van het expertisecentrum dat INEA vandaag de dag is. De thema’s uit de brief zijn tot stand gekomen door de aanhoudende inspanningen van gedreven geadopteerden en belangenorganisaties, signalen vanuit het Loket, gesprekken met professionals uit het veld met een adoptieachtergrond die aandacht hebben gevraagd, signalen uit het maatschappelijke debat rondom afstand en adoptie en door andere professionals die hebben aangekaart waar de doelgroep tegenaan loopt. Het zijn thema’s waarover door vele geadopteerden en belangenorganisaties al jaren vruchteloos over aan de bel is getrokken. Iedere persoon of organisatie die een bijdrage hieraan heeft geleverd is bekend bij INEA. 

De toegezonden brief is te downloaden via onderstaande button.

Delen:

Eerste vier provinciale bijeenkomsten voor professionals met INEA on Tour

Lees verder

Verbinding en saamhorigheid bij tweede editie INEA Atelier: Dit is mijn verhaal

Lees verder

Een diepgaande blik op de Rechtszaak tegen Adoptiefraude – INEA informeert: College Mark de Hek en Sam van den Haak

Lees verder

Terugblik op “Smaak van jouw Land”: Nieuwe ontmoetingen en culinaire ervaringen

Lees verder

Een terugblik op de eerste editie van het INEA Atelier

Lees verder

Meer nieuws

Interlandelijke adoptie in de verkiezingsprogramma’s 

Woensdag 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De politieke partijen vertellen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wat hun plannen en standpunten zijn. In dit artikel vind je een overzicht van wat de verschillende politieke partijen over het onderwerp (interlandelijke) adoptie in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.  

Lees verder

De subsidieregeling ‘Belangenorganisaties Interlandelijk Geadopteerden’ uitgelegd

Wat is de subsidieregeling ‘Belangenorganisaties Interlandelijk Geadopteerden’ en hoe vraag je het aan?

Lees verder

Ik wil (meer) inzicht in mijn adoptiedossier 

Een adoptiedossier kan voor jou, als geadopteerde, van groot belang zijn. Als bron van informatie over jouw herkomst, als vindplaats van relevante documenten en ...

Lees verder