Ministerie nodigt belangenorganisaties uit voor reflectiesessie op thema dossiers, INEA deelt eerder opgehaalde input 

Redactie

In het kader van de herziening van het adoptiesysteem en de wijziging van de Wet Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (WOBKA), organiseert het Ministerie van Justitie en Veiligheid diverse ketensessies rondom de thema’s toezicht, nazorg en dossiers & privacy. INEA is één van de partijen die uitgenodigd zijn om mee te praten en input te leveren tijdens zogenoemde ketensessies. Deze sessies worden georganiseerd vanuit het Ministerie J&V. Eerder vonden al sessies over nazorg, toezicht en een eerste sessie over dossiers & privacy plaats. Een tweede ketensessie over dossiers & privacy zal naar verwachting in april of mei plaats gaan vinden. 

Voorafgaand aan de laatste ketensessie over nazorg heeft INEA in samenwerking met de belangenorganisaties een zogenoemde ophaalsessie georganiseerd. Daarin konden betrokkenen hun input en zorgen kunnen delen. Vertegenwoordigers vanuit het ministerie van J&V waren hierbij aanwezig.  

Ministerie organiseert reflectiesessie op thema dossiers voor belangenorganisaties 

Voor het thema ‘dossiers’ organiseert het ministerie aanstaande 16 april een eigen reflectiesessie en nodigt daarvoor de belangenorganisaties die de belangen van (volwassen) geadopteerden behartigen uit. INEA zal ook bij deze sessie aanwezig zijn en zal daarom geen eigen ophaalsessie meer organiseren.  

INEA deelt haar standpunten t.a.v. toegang en inzage dossiers 

Omdat INEA het belangrijk vindt dat ook individuen die niet bij een belangenorganisatie betrokken zijn en de stemmen van minderjarigen gehoord worden, publiceren wij hier graag de signalen die wij in het afgelopen jaar hebben ontvangen over toegang tot en inzage in dossiers. Deze nemen wij sowieso mee naar het ketenoverleg. Mocht je na het lezen van deze punten vinden dat jouw punten niet vertegenwoordigd zijn, nodigen we je uit ons een reactie te mailen naar info@inea.nl onder vermelding van ‘Reactie dossiers – input ketenoverleg’. Wij zullen alle reacties lezen, verzamelen en clusteren en aan het ministerie overhandigen. Wij kunnen geen garanties bieden dat alle punten worden meegenomen in de nieuwe gewijzigde wet.  

De 5 punten die INEA meeneemt als input op de ketensessie over dossiers, zijn: 

1. Een centrale plek voor adoptiedossiers 

INEA pleit voor een centrale plek voor adoptiedossiers. Daar worden alle dossiers bewaard en is de informatie toegankelijk op een transparante en eenvoudige manier. 

2. Overdracht van adoptiedossiers naar het Nationaal Archief en/of Regionale Historische Centra 

INEA pleit ervoor dat deze dossiers naar een neutrale partij gaan zoals bijvoorbeeld het Nationaal Archief of Regionale Historische Centra. Zo wordt toegewerkt naar het centraliseren van de (verschillende delen van) adoptiedossiers op 1 centrale plek. 

3. Ongehinderde inzage in adoptiedossiers 

Als een geadopteerde zijn of haar adoptiedossier wil inzien, moet er rekening gehouden worden met privacyregels. Dit heet het ‘inzagerecht’ volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG. Een geadopteerde heeft het recht om eigen persoonlijke gegevens te bekijken, maar niet de gegevens van andere personen die in het dossier genoemd worden. Het recht om te weten van wie je afstamt is ook opgenomen in verschillende internationale verdragen. INEA pleit voor ongehinderde toegang tot het eigen adoptiedossier.  

4. Duiding van dossiers  

INEA voorziet dat er met de (mogelijke) overbrenging van de adoptiedossiers van de vergunninghouders naar een andere archiefinstelling, een mogelijk gat kan gaan ontstaan in de mogelijkheid van duiding van het adoptiedossier. INEA bepleit dat, hoewel niet iedereen behoefte heeft aan duiding van de informatie in een adoptiedossier, de mogelijkheid hiertoe wel moet blijven bestaan. Zonder lange wachttijden of oponthoud vanwege de transitie van het systeem. 

5. Aandacht voor onbekende vindplaatsen interlandelijke adoptiedossiers 

INEA vermoedt dat er mogelijk nog veel interlandelijke adoptiedossiers kunnen liggen bij zogenoemde ‘zelfdoeners’, dan wel religieuze instellingen en de daarbij betrokken personen. Gezien het feit dat alle documentatie in een adoptiedossier weer een stukje cruciale informatie kan bevatten in de zoektocht naar oorsprong en identiteit, zouden wij graag ook aandacht vragen voor het (actief) veiligstellen van deze dossiers. 

In ons artikel Wetwijzigingstraject WOBKA: Welke input brengt INEA mee naar ketensessie rondom thema dossiers? in de Kennisbank lees je verder voor een uitgebreide uitleg op de 5 punten. 

Delen:

Nieuwe procedures voor adopties uit het buitenland per direct stopgezet

Lees verder

Statement tegen ongewenst gedrag op social media

Lees verder

Rechtszaak Dilani Butink moet opnieuw door ander gerechtshof 

Lees verder

Denk mee over de kennisagenda van INEA 

Lees verder

Tweede Kamer neemt motie aan tot afbouw interlandelijke adoptie  

Lees verder

Meer nieuws

Nieuwe procedures voor adopties uit het buitenland per direct stopgezet

Op dinsdag 21 mei 2024 heeft demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aangekondigd dat nieuwe adopties uit het buitenland per direct worden stopgezet. Lopende adoptieprocedures zullen voorlopig doorgaan, maar nieuwe adoptieaanvragen worden niet meer geaccepteerd. Deze beslissing volgt op een motie van de SP die vorige maand door een meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen. 

Lees verder

Statement tegen ongewenst gedrag op social media

Naar aanleiding van recente politieke ontwikkelingen rond interlandelijke adoptie ontstaan verschillende perspectieven, vooral zichtbaar op social media. INEA waardeert open discussies, maar tolereert geen onjuiste informatie of respectloosheid jegens anderen.

Lees verder

Rechtszaak Dilani Butink moet opnieuw door ander gerechtshof 

De rechtszaak van Dilani Butink tegen de staat moet over. Dat maakte de Hoge Raad vandaag bekend. De Hoge Raad heeft besloten dat een ander gerechtshof de zaak opnieuw moet behandelen om te bepalen wie aansprakelijk gehouden kan worden voor het ontbreken van informatie over de afkomst en achtergrond van Butink. 

Lees verder