Nederlandse Staat in hoger beroep tegen Patrick Noordoven: Strijd om identiteit

Redactie

Op maandag 26 februari stond Patrick Noordoven voor het Gerechtshof in Den Haag. In deze zaak gaat de Nederlandse Staat in hoger beroep tegen de uit Brazilië geadopteerde Noordoven. Bij de zitting waren drie rechters en een griffier aanwezig.

Patrick Noordoven werd in 1980 illegaal uit Brazilië geadopteerd. Eerder klaagde hij hiervoor zijn adoptieouders, die Noordoven zelf zijn juridische ouders noemt, en de Staat aan. Deze aanklacht richt zich op Noordoven zijn recht op informatie over zijn geboorte, afkomst en identiteit. Deze probeerde hij via de rechter af te dwingen. Noordoven is door de rechtspraak meermaals in zijn gelijk gesteld. In navolging van deze zaak werd de Commissie Joustra opgericht; de commissie die onderzoek deed naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967 – 1998. INEA is op één van de aanbevelingen uit het Commissie Joustrarapport opgericht.

De Nederlandse staat in hoger beroep

Ondanks dat Noordoven meermaals in zijn gelijk is gesteld door de rechtbank en het Gerechtshof, stond hij eind februari opnieuw voor de rechter. De Nederlandse Staat ging in hoger beroep op de eerder gedane uitspraken.

De rechtszaak begon met een pleidooi van de advocaat van Noordoven. Hierin lag de focus voornamelijk op de verduistering van de staat. Vervolgens kreeg Noordoven zelf nog kort het woord. Hierbij gaf hij aan dat het hem vooral gaat over inzage, het beëindigen van de zaak en met de staat om tafel gaan voor een oplossing.

De landsadvocaat van de staat formuleerde vervolgens in haar pleidooi verschillende standpunten. Allereerst benadrukte zij dat hoewel er misstanden bekend waren rondom interlandelijke adoptie vanuit Brazilië, dit niet betekent dat de Nederlandse staat hieraan heeft meegewerkt of hier verantwoordelijkheid voor draagt. Verder ging de staat in op het verschil tussen het rapport van de commissie Joustra en de individuele casus van Noordoven. Ten tweede richtte de staat zich op de bescherming van het recht op identiteit, waarbij zij tegenspreken dat er in strijd is gehandeld met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat volgens de staat het belang van identiteitsbescherming volgens dit artikel pas later is erkend. Tot slot betwist de staat systematisch handelen met betrekking tot toegang tot stukken beperken en weigeren en benadrukten zij het verschil tussen morele verantwoordelijkheid en verwijtbaar handelen.

Uitspraak

Naar verwachting zal rond 21 mei 2024 een uitspraak van de rechter volgen. INEA zal het nieuws op de voet volgen en erover communiceren waar mogelijk.

Eerdere verslaggeving

In de media is veel terug te lezen over de zaak van Patrick Noordoven:

Delen:

Een terugblik op Gezien Gehoord Geadopteerd

Lees verder

Ministerie nodigt belangenorganisaties uit voor reflectiesessie op thema dossiers, INEA deelt eerder opgehaalde input 

Lees verder

Nationaal Archief: Afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming vanaf half juni opvraagbaar

Lees verder

Belangrijke update over het INEA Festival Gezien, Gehoord, Geadopteerd 23 maart: Vrijkaarten beschikbaar en optie geld terug te vragen

Lees verder

50 vrijkaarten per dag beschikbaar voor INEA Congres 2024

Lees verder

Meer nieuws

Een terugblik op Gezien Gehoord Geadopteerd

Op zaterdag 23 maart kwamen geadopteerden samen voor een bijzondere dag vol verbinding en (h)erkenning tijdens Gezien Gehoord Geadopteerd, het INEA Festival, gehouden in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Deze dag, georganiseerd door INEA stond volledig in het teken van de geadopteerde gemeenschap. Onze missie bij INEA is om een centrale plek te zijn waar geadopteerden ondersteuning kunnen vinden bij vragen over interlandelijke adoptie en hun afkomst. 

Lees verder

Ministerie nodigt belangenorganisaties uit voor reflectiesessie op thema dossiers, INEA deelt eerder opgehaalde input 

In het kader van de herziening van het adoptiesysteem en de wijziging van de Wet Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (WOBKA), organiseert het Ministerie van Justitie en Veiligheid diverse ketensessies rondom de thema's toezicht, nazorg en dossiers & privacy. INEA is één van de partijen die uitgenodigd zijn om mee te praten en input te leveren tijdens zogenoemde ketensessies. Deze sessies worden georganiseerd vanuit het Ministerie J&V. Eerder vonden al sessies over nazorg, toezicht en een eerste sessie over dossiers & privacy plaats. Een tweede ketensessie over dossiers & privacy zal naar verwachting in april of mei plaats gaan vinden. 

Lees verder

Nationaal Archief: Afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming vanaf half juni opvraagbaar

Het Nationaal Archief maakte op 21 maart 2024 bekend dat zij afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming ontvangen hebben. Het gaat om dossiers van geadopteerden die geboren zijn vóór 1970.

Lees verder