Onderzoeksrapport concludeert: Vernietiging van de adoptiedossiers was niet in lijn met de archiefwet

Redactie

Op 27 juli publiceert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed het onderzoeksrapport over de vernietigde adoptiedossiers bij de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (CA IKa). Het rapport gaat over de naleving van de Archiefwet bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.  

Vernietigde adoptiedossiers  

In mei 2023 wordt bekend dat er mogelijk adoptiedossiers van geadopteerden in Nederland vernietigd zijn. Deze dossiers waren in het beheer van de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (CA IKa) en de voorloper daarvan. De adoptiedossiers hadden volgens een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid een bewaartermijn van vijf jaar.  

Kamervragen door kamerlid van Nispen 

Op initiatief van Stephanie Dong-Hee Kim zijn er op 8 mei Kamervragen ingediend door kamerlid Michiel van Nispen van de SP. Deze Kamervragen zijn gesteld nadat Stephanie in haar eigen zoektocht naar haar papieren over haar adoptiegeschiedenis vernam dat haar dossier in 1999 is vernietigd door de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (CA IKa). Haar situatie stond niet op zichzelf en naast de Kamervragen is naar aanleiding van haar melding het onderzoek door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gestart. Ook de NOS deed onderzoek en ging op zoek naar meer informatie over de status en aantallen van de vernietigde dossiers bij de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (CA IKa). 

Conclusie onderzoeksrapport  

In het onderzoeksrapport en in de Publiekssamenvatting wordt antwoord gegeven op de vragen welke dossiers er vernietigd zijn, wanneer en hoe de vernietiging plaatsvond en of de vernietiging conform de archiefwet was. 

Uit het onderzoek van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed blijkt dat de vernietiging van de adoptiedossiers niet in lijn met de archiefwet was. Het zou gaan om enkele duizenden dossiers die opgestart zijn van 1967 tot 1979. De vernietiging van de dossiers heeft plaatsgevonden in de periode 1983 tot 1999. Niet alle dossiers uit die periode zijn vernietigd. De Inspectie heeft rond het beheer en de vernietiging van de dossiers ook andere tekortkomingen geconstateerd, zo meldt het ministerie in een nieuwsbericht.  

INEA wordt in het rapport benoemd als betrokken partij, omdat INEA opgericht is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. INEA valt niet onder het bereik van de archiefwet en is als expertisecentrum geen onderdeel van het onderzoek naar de vernietigde adoptiedossiers. 

Aanbevelingen gericht op beter beheer 

De Inspectie heeft in het rapport aanbevelingen gedaan aan het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Nationaal Archief. 

De niet-vernietigde dossiers uit de periode tot circa 2005 worden op dit moment bewerkt om vervolgens overgebracht te worden naar het Nationaal Archief. Bij de bewerking wordt één overzicht (een ‘inventaris’) gemaakt van de bewaarde dossiers die in de archieven van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn gevonden. De Inspectie constateert dat het na overbrenging via dit overzicht eenvoudiger zal zijn om na te gaan of een dossier is bewaard of niet. 

Het Nationaal Archief heeft zelf ook gereageerd op het onderzoeksrapport. Deze reactie is te lezen op de website van het National Archief.  

Meer lezen

Delen:

Eerste vier provinciale bijeenkomsten voor professionals met INEA on Tour

Lees verder

Verbinding en saamhorigheid bij tweede editie INEA Atelier: Dit is mijn verhaal

Lees verder

Een diepgaande blik op de Rechtszaak tegen Adoptiefraude – INEA informeert: College Mark de Hek en Sam van den Haak

Lees verder

Terugblik op “Smaak van jouw Land”: Nieuwe ontmoetingen en culinaire ervaringen

Lees verder

Een terugblik op de eerste editie van het INEA Atelier

Lees verder

Meer nieuws

Interlandelijke adoptie in de verkiezingsprogramma’s 

Woensdag 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De politieke partijen vertellen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wat hun plannen en standpunten zijn. In dit artikel vind je een overzicht van wat de verschillende politieke partijen over het onderwerp (interlandelijke) adoptie in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.  

Lees verder

De subsidieregeling ‘Belangenorganisaties Interlandelijk Geadopteerden’ uitgelegd

Wat is de subsidieregeling ‘Belangenorganisaties Interlandelijk Geadopteerden’ en hoe vraag je het aan?

Lees verder

Ik wil (meer) inzicht in mijn adoptiedossier 

Een adoptiedossier kan voor jou, als geadopteerde, van groot belang zijn. Als bron van informatie over jouw herkomst, als vindplaats van relevante documenten en ...

Lees verder