Subsidieregeling voor belangenorganisaties van kracht

Redactie

4 min

INEA heeft kennisgenomen van de ‘Subsidieregeling interlandelijke adoptie’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De regeling is bedoeld om de positie van belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden te verstevigen, de bekendheid te vergroten en het ondersteuningsaanbod aan interlandelijk geadopteerden te versterken. Ook kunnen zoektochten of rootsreizen voor een groep van ten minste vijf interlandelijk geadopteerden worden ondersteund. De subsidie kan vanaf 20 oktober 2022 worden aangevraagd door middel van een formulier zoals dat door het ministerie van Justitie en Veiligheid is vastgesteld. 

Download het aanvraagformulier en de voorwaarden.


De rol van INEA

Het ministerie heeft INEA een adviserende taak gegeven. Een aanvraagformulier voorzien van een projectvoorstel dient vergezeld te gaan van een advies vanuit INEA. Binnen INEA wordt samengewerkt vanuit gelijkwaardigheid tussen verschillende partijen. Daarom is het belangrijk dat in de toelichting van de regeling is opgenomen, dat een belangenorganisatie geen toestemming hoeft te vragen aan INEA.

Inhoudelijk advies door INEA

INEA streeft naar een centrale informatiepositie. Deze positie biedt meer zicht op het totale aanbod in Nederland en op versterkingsmogelijkheden voor onderlinge samenwerking. Het advies is bedoeld om de inhoud en de kwaliteit van voorgestelde plannen waar mogelijk te versterken. INEA kan bijvoorbeeld wijzen op vergelijkbare ontwikkelingen elders. Ook kan verdere samenwerking met het centrum en/of andere betrokken partners worden voorgesteld. Een belangenorganisatie vraagt INEA met dit advies nadrukkelijk niet om goedkeuring. In de aanvraag moet worden aangeven hoe er met het advies wordt omgegaan. Dit stelt de Minister in staat om tot een gewogen oordeel voor toekenning te komen.

De werkwijze

Het advies van INEA gaat uit van een toetsingskader. Dit kader, voorzien van een werkwijze, is opgesteld met leden van de adviescommissie in oprichting. De adviescommissie heeft een onafhankelijke status en ziet toe op transparante en gedragen processen van INEA.

Het advies over de aanvragen wordt op basis van het toetsingskader gegeven door een team bestaande uit drie leden: een hulpverlener, een beleidsmedewerker en een jurist. De leden beoordelen of er een overlap is tussen aanvragen en/of er aansluiting is op een ander initiatief. Het is dan aan de belangenorganisatie zelf om het advies van de adviescommissie wel of niet op te volgen.

Toetsingskader

In het voorjaar van 2023 publiceert INEA het toetsingskader. Daarmee brengt INEA adviezen uit, waarbij een maximale beoordelingstermijn van drie weken wordt gehanteerd. INEA behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Dit is van belang, omdat de minister het beschikbare bedrag ook toekent op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

De toegekende aanvragen zullen op deze website worden toegelicht.

Stappenplan

Stap 1Downloaden en invullen aanvraagformulier
Stap 2
Advies inwinnen door het aanvraagformulier naar INEA te mailen (advies@inea.nl)
Stap 3Toevoegen van het advies van het Expertisecentrum aan het aanvraagformulier
Stap 4Compleet ingevuld aanvraagformulier doorsturen naar het ministerie van Justitie en Veiligheid (subsidieportaal@minjenv.nl)

Meer informatie?

Stuur een mail met je vraag naar subsidieportaal@minjenv.nl.

Delen:

Nieuwe procedures voor adopties uit het buitenland per direct stopgezet

Lees verder

Statement tegen ongewenst gedrag op social media

Lees verder

Rechtszaak Dilani Butink moet opnieuw door ander gerechtshof 

Lees verder

Denk mee over de kennisagenda van INEA 

Lees verder

Tweede Kamer neemt motie aan tot afbouw interlandelijke adoptie  

Lees verder

Meer nieuws

Nieuwe procedures voor adopties uit het buitenland per direct stopgezet

Op dinsdag 21 mei 2024 heeft demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aangekondigd dat nieuwe adopties uit het buitenland per direct worden stopgezet. Lopende adoptieprocedures zullen voorlopig doorgaan, maar nieuwe adoptieaanvragen worden niet meer geaccepteerd. Deze beslissing volgt op een motie van de SP die vorige maand door een meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen. 

Lees verder

Statement tegen ongewenst gedrag op social media

Naar aanleiding van recente politieke ontwikkelingen rond interlandelijke adoptie ontstaan verschillende perspectieven, vooral zichtbaar op social media. INEA waardeert open discussies, maar tolereert geen onjuiste informatie of respectloosheid jegens anderen.

Lees verder

Rechtszaak Dilani Butink moet opnieuw door ander gerechtshof 

De rechtszaak van Dilani Butink tegen de staat moet over. Dat maakte de Hoge Raad vandaag bekend. De Hoge Raad heeft besloten dat een ander gerechtshof de zaak opnieuw moet behandelen om te bepalen wie aansprakelijk gehouden kan worden voor het ontbreken van informatie over de afkomst en achtergrond van Butink. 

Lees verder