Toegang tot adoptiedossiers en nazorg besproken tijdens informatieavond Nationaal Archief

Redactie

Op 4 juni 2024 organiseerde het Nationaal Archief in Den Haag een informatieavond voor interlandelijk geadopteerden. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgelegd welke adoptiedossiers momenteel beschikbaar zijn en hoe de overdracht van de dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming naar het Nationaal Archief verloopt. Daarnaast werd er op 25 juni een reflectiebijeenkomst voor belangenorganisaties gehouden waar verdere stappen en ontwikkelingen rondom adoptiedossiers en de afbouw van interlandelijke adoptie werden besproken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukte het belang van zorgvuldige overdracht en nazorg, waarbij ook aandacht werd besteed aan de behoeften en rechten van geadopteerden en hun biologische ouders.

Op 4 juni 2024 vond er een informatieavond bij in het Nationaal Archief (NA) in Den Haag plaats. Deze bijeenkomst informeerde interlandelijk geadopteerden over de overdracht van adoptiedossiers naar het NA. Tijdens de avond werd toegelicht welke adoptiedossiers momenteel beschikbaar zijn bij het NA, waaronder: 

  •  Archief Centrale Adoptieraad (1957-1974) 
  • Archief Centrale Adoptie Documentatie (1974-1999) 
  • Archief Raad van Kinderbescherming (tot geboortejaar 1969) 
  • Archieven Zuid-Hollandse rechtbanken (tot 1989) 
  • Archief Immigratie en Naturalisatiedienst (vanaf ca. 1994) 
  • Archief ministerie van Binnenlandse Zaken (1970-1985) 

Sinds 17 juni kunnen ook dossiers van v├│├│r 1970 uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming bij het NA worden opgevraagd. De overdracht van dossiers van na 1970 is nog in voorbereiding. 

INEA stelde vragen die vanuit het veld zijn gesignaleerd, zoals hoe de volledigheid van dossiers wordt gewaarborgd en of er een mogelijkheid is tot het maken van kopie├źn. Bij de NA is dit vooralsnog niet mogelijk in verband met de kopiewet. Wel zijn ze een pilotstudie gestart, waarbij ze verkennen hoe hierin wellicht in een later stadium wel kan worden gefaciliteerd. Het NA benadrukte dat het ministerie van Justitie en Veiligheid het proces van overdracht leidt en dat inzage in de dossiers kosteloos is, met een wachttijd van zes weken.

Het NA biedt advies over relevante archieven en helpt bij het proces van inzage. Geadopteerden kunnen hun verzoek indienen via de website van het Nationaal Archief.

Reflectiebijeenkomst op 25 juni 

Na de informatieavond van 4 juni was er op dinsdag 25 juni weer een bijeenkomst. Dit was een reflectiebijeenkomst met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met organisaties die opkomen voor de belangen van geadopteerden (belangenorganisaties). Ditmaal ging het over de overdracht van de dossiers en het afbouwen van interlandelijke adoptie. De belangenorganisaties konden hun gedachten, kritische vragen en zorgen delen rondom de thema’s. INEA was hierbij aanwezig. 

Tijdens deze reflectiesessie werd besproken hoe de dossiers naar het Nationaal Archief gaan en hoe ervoor gezorgd wordt dat de dossiers bij overgang compleet blijven. Met de verschillende partijen, waaronder Raad voor de Kinderbescherming (voor jaren na 1969), vergunninghouders (inclusief dossiers die reeds bij hen zijn ondergebracht vanuit oud vergunninghouders) en bemiddelaars, de Centrale Autoriteit en Fiom, zijn de eerste stappen voor deze overdracht – de zogenaamde schouw- gezet. 

De belangenorganisaties stelden vragen zoals: Hoe zorgen we ervoor dat ook de informatie uit het land van herkomst in de dossiers komt? Dit is belangrijk, ook met het oog op de stoppende vergunninghouders. Hierbij moet realistisch gekeken worden naar de mogelijkheden en bevoegdheden die Nederlandse organisaties hierin wel of niet hebben. 

Bij het tweede onderwerp, de afbouw van adoptie, werd vooral ingegaan op de aandacht die nodig is voor het zorgvuldig omgaan met de afbouw en de daarin nog 500 lopende procedures. Het is belangrijk om deze zorgvuldig af te ronden en duidelijkheid te geven over de afbouw. Daarbij werd ook besproken hoe de nazorg geregeld wordt als de vergunninghouders stoppen. 

De belangenorganisaties benadrukten dat er rekening moet worden houden met de belangen van (de relatie tot) de eerste ouders. Een belangrijk punt dat meerdere malen werd genoemd waren de ondersteuningsbehoeften van de geadopteerden, waarvoor al langere tijd wordt gepleit. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaf aan dat er een aparte bijeenkomst komt over dit onderwerp. In aanloop van de hernieuwde wetgevingen ten aanzien van de moties zullen geadopteerden ook opnieuw uitgenodigd worden, alsook voor de herziening van de WOBKA. 

Update 4 juli 2024

Het artikel is ge├╝pdatet om feitelijke onjuistheden te corrigeren.

Delen:

Adoptie in de media: week 27

Lees verder

Geadopteerden bijeen voor reculturatie en verbinding tijdens INEA informeert 

Lees verder

Het open podium van het INEA Atelier keert eind 2024 terug 

Lees verder

Maak kennis met de Adviesraad van INEA

Lees verder

Terugblik INEA informs: Families of Origin Searching for Social Justice in Intercountry Adoption

Lees verder

Meer nieuws

Adoptie in de media: week 27

In een wekelijks overzicht lees je de laatste actualiteiten rondom interlandelijke adoptie. In dit bericht wordt teruggeblikt op adoptie in de media van zondag ...

Lees verder

Geadopteerden bijeen voor reculturatie en verbinding tijdens INEA informeert 

Op vrijdag 7 juni vond het evenement 'INEA informeert: Reculturatie en Roots' plaats bij KOCO Rotterdam. Dit evenement, georganiseerd door INEA in samenwerking met journaliste en correspondente Nina Jurna, bood geadopteerden de kans om in een veilige en begripvolle omgeving samen te komen en te discussi├źren over hun ervaringen en roots.┬á

Lees verder

Het open podium van het INEA Atelier keert eind 2024 terug 

Het open podium van het INEA Atelier komt dit jaar nog twee keer terug! Dit is jouw kans om als geadopteerde of betrokkene bij adoptie jouw verhaal te delen via kunst. Muziek, dans, fotografie, spoken word - alles kan. Meld je aan voor de avonden op 6 september in Amsterdam of 8 november in Utrecht. Of wil je liever presenteren? We zoeken ook nieuwe presentatietalenten. Interesse? Bezoek onze website voor meer informatie en om je aan te melden!

Lees verder