Tweede Kamer neemt motie aan tot afbouw interlandelijke adoptie  

Redactie

Op 16 april nam de Tweede Kamer drie moties aan die betrekking hebben op interlandelijke adoptie en de nazorg voor interlandelijk geadopteerden in Nederland. In de moties werd de Kamer gevraagd naar een plan voor het afbouwen van interlandelijke adoptie; meer hulp voor geadopteerden en laagdrempelige en onbeperkte toegang tot het eigen dossier. De laatste motie betrof de overdracht van adoptiedossiers en archieven naar het Nationaal Archief. 

De Tweede Kamer stemde na twee weken debatteren in met het verzoek tot ‘zorgvuldig afbouwen’ van interlandelijke adoptie. Het voorstel werd ingediend door SP-kamerlid Michiel van Nispen en kreeg steun van de fracties SP, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, BBB, JA21, FVD en de PVV. 

Bij het indienen van de motie voor het zorgvuldig afbouwen van interlandelijke adoptie, wijst Van Nispen de Kamer op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals het onderzoek van de commissie Joustra, die vaststelde dat de overheid tekort is geschoten bij adoptiemisstanden; de eerdere constatering dat interlandelijke adoptie geen duurzame oplossing is om het belang van het kind te beschermen en het oorspronkelijke plan om interlandelijke adoptie binnen vijf jaar af te bouwen.  

De huidige debatten volgen op een jarenlange discussie en de tijdelijke stopzetting van interlandelijke adopties in 2021 vanwege misstanden in de adoptiesector. In 2022 maakte minister Franc Weerwind bekend dat interlandelijke adopties weer hervat konden worden uit zes landen. Voorwaarde was dat het huidige adoptiesysteem herzien werd, waarin de nadruk kwam te liggen op een betere regulering. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkte hier de afgelopen jaren aan middels een wetswijzigingstraject ten aanzien van de Wet Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (WOBKA) en de oprichting van een centrale bemiddelingsorganisatie organisatie (IAN).  

Het ministerie geeft aan de komende tijd de gevolgen en mogelijkheden in kaart te brengen. 

Wij zullen de gevolgen van de besluiten op de voet blijven volgen en hierover informeren op onze website.  Lees ook: nieuwsbericht NOS.  

Contact

Heb je vragen of behoefte aan meer uitleg over de ontwikkelen? Neem contact met ons op. Iedere maandag tot en met vrijdag is het loket bereikbaar per mail of telefoon, van 10.00 tot 17.00 uur. Op dinsdag is het loket ook in de avond bereikbaar, van 19.00 tot en met 21.00 uur. 

Meer informatie 

De volledige inhoud van de debatten en vergaderingen is terug te lezen in de verslagen die de Tweede Kamer op hun website deelt.  

Eerder schreven andere media over dit onderwerp en debat: 

Delen:

Nieuwe procedures voor adopties uit het buitenland per direct stopgezet

Lees verder

Statement tegen ongewenst gedrag op social media

Lees verder

Rechtszaak Dilani Butink moet opnieuw door ander gerechtshof 

Lees verder

Denk mee over de kennisagenda van INEA 

Lees verder

Een terugblik op Gezien Gehoord Geadopteerd

Lees verder

Meer nieuws

Nieuwe procedures voor adopties uit het buitenland per direct stopgezet

Op dinsdag 21 mei 2024 heeft demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aangekondigd dat nieuwe adopties uit het buitenland per direct worden stopgezet. Lopende adoptieprocedures zullen voorlopig doorgaan, maar nieuwe adoptieaanvragen worden niet meer geaccepteerd. Deze beslissing volgt op een motie van de SP die vorige maand door een meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen. 

Lees verder

Statement tegen ongewenst gedrag op social media

Naar aanleiding van recente politieke ontwikkelingen rond interlandelijke adoptie ontstaan verschillende perspectieven, vooral zichtbaar op social media. INEA waardeert open discussies, maar tolereert geen onjuiste informatie of respectloosheid jegens anderen.

Lees verder

Rechtszaak Dilani Butink moet opnieuw door ander gerechtshof 

De rechtszaak van Dilani Butink tegen de staat moet over. Dat maakte de Hoge Raad vandaag bekend. De Hoge Raad heeft besloten dat een ander gerechtshof de zaak opnieuw moet behandelen om te bepalen wie aansprakelijk gehouden kan worden voor het ontbreken van informatie over de afkomst en achtergrond van Butink. 

Lees verder