Waar kan ik mijn adoptiedossier vinden?

Een adoptiedossier kan voor jou, als geadopteerde, van groot belang zijn. Als bron van informatie over jouw herkomst, als vindplaats van relevante documenten en als onderdeel van jouw geschiedenis. De inhoud van een adoptiedossier kan jou helpen jouw biologische afkomst te achterhalen en meer te weten te komen over jouw achtergrond en familiegeschiedenis. Dit kan cruciaal zijn voor het verder vormen van je identiteit en het begrijpen van jouw plaats in de wereld. Maar, waar kan je je adoptiedossier vinden?

Omdat de vastlegging van de adoptie per land verschillend is en niet alle dossiers hetzelfde zijn opgebouwd, zijn er verschillende plekken waar jij terecht kunt om informatie over jouw adoptiedossier op te vragen. Dossiers worden gedurende het hele adoptieproces opgebouwd. Behalve bij je adoptieouders, is er ook informatie te vinden in de archieven van betrokken instanties in Nederland en in je geboorteland. Je kunt contact opnemen met de verschillende instanties om te achterhalen of er informatie over jou beschikbaar is en om jouw adoptiedossier op te vragen. Zelfs kleine stukjes nieuwe informatie kunnen je misschien verder helpen in het helder krijgen van het proces en jouw gehele verhaal. Hieronder kun je alle personen, plekken en organisaties vinden waar je (delen van) jouw dossier kunt opvragen: 

  1. Jouw adoptieouders: Jouw adoptieouders hebben vaak een eigen dossier met alle formulieren en stukken die zij tijdens het proces gekregen en verzameld hebben. Hierin kan relevante informatie staan. Dat kan officiële informatie zijn, die zij weer van de instanties of vergunninghouder hebben ontvangen. Het kan ook informele informatie zijn, die ze zelf toen hebben verzameld en bewaard. Ten tijde van de adoptie in jouw land van herkomst zal er ook meer informatie zijn gedeeld, door lokale instanties of de rechter ter plaatse. Deze informatie hebben adoptieouders vaak zelf meegekregen. Soms ontbreken in dat dossier, in verband met de privacy, de adresgegevens van jouw biologische ouders. Het kan zijn dat jouw adoptieouders geen compleet dossier (meer) hebben of dat je het niet (meer) kunt vragen. In dat geval kun je verder zoeken bij een van de andere instanties zoals hieronder genoemd. 
  1. De adoptieorganisatie/vergunninghouder: De organisatie of het adoptiebureau die jouw adoptieouders heeft geholpen om de adoptie tot stand te brengen heeft een eigen dossier over de adoptie. Zij hebben vaak toegang gehad tot de adoptiegegevens van de betrokken organisaties in het land van herkomst. De vergunninghouders in Nederland hebben dossiers bewaard en in hun eigen archieven opgeslagen. Niet alle vergunningshouders die ooit betrokken waren bij adopties naar Nederland zijn nog actief. Veelal hebben zij hun archieven met daarin de adoptiedossiers overgedragen aan andere vergunninghouders, zoals Wereldkinderen, of aan FIOM. Als je weet welke organisatie heeft bemiddeld tussen jouw adoptieouders en de adoptie-instanties in jouw land van herkomst, kun je hen benaderen. Zij kunnen je mogelijk verder helpen door inzage te verlenen in jouw dossier. Ook hebben zij vaak veel kennis over jouw land van herkomst en de omstandigheden ten tijde van de adopties uit dit land. Deze informatie kan waardevol zijn voor het vormen van een beeld bij de situatie toen. Kijk hiervoor op de site van de desbetreffende organisatie. Weet je niet via welke organisatie je naar Nederland bent gekomen? Neem dan contact op met INEA; wij kijken met je mee naar de volgende stap.  
  1. De Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA): De Ca IKA is een organisatie die toezicht houdt op alle interlandelijke adopties in Nederland. De Ca IKA is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hun taak is om de kwaliteit en zorgvuldigheid van interlandelijke adopties te waarborgen. Tijdens het gehele adoptietraject dat aspirant-ouders doorlopen komen ze ten minste één- of tweemaal in aanraking met de Ca IKA. De Ca IKA bouwt een eigen dossier op waar relevante informatie in wordt bewaard over jouw adoptie. De dossiers worden bewaard in een centraal register, genaamd het Adoptieregister. Dit register is niet openbaar toegankelijk, maar geadopteerde kunnen een verzoek indienen bij de Ca IKA om hun eigen dossier in te zien. Je kunt contact opnemen met de Ca IKA door hen een e-mail te sturen. 
  1. De Raad voor de Kinderbescherming: Als de adoptie in Nederland heeft plaatsgevonden, is het mogelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming meer informatie heeft over jouw adoptie. Voorafgaand aan elke adoptie in Nederland voert de Raad voor de Kinderbescherming namelijk een gezinsonderzoek uit, waarbij onder meer wordt gekeken naar de motivatie en omstandigheden van aspirant-ouders. Aspirant-adoptieouders hebben een positief advies dat uit het onderzoek volgt nodig om verder te kunnen in het adoptieproces. Het is dus mogelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming informatie bezit over jouw adoptie. Via de website van de Raad voor de Kinderbescherming vind je verschillende mogelijkheden om contact op te nemen.  
  1. De rechtbank behorende bij jouw woonplaats: Je kunt informatie over jouw adoptie opvragen bij de rechtbank behorende tot jouw eerste woonplaats in Nederland. De kans is groot dat jouw ouders na aankomst in Nederland naar de rechtbank zijn gegaan om jouw aankomst en de adoptie af te ronden. Als dat het geval is, kun je waarschijnlijk het adoptievonnis en andere processtukken opvragen. Mogelijk zit er relevante informatie in het vonnis of in de bijlagen. Rechtbanken hanteren voor vonnissen een oneindige bewaartermijn. Vaak zijn gerechtelijke dossiers de eerste 10 tot 20 jaar bij de rechtbank op te vragen. Daarna gaan de archieven over naar Regionale Bewaarplaatsen, ook wel provinciale bewaarplaatsen of depots. Via de rechtbank kun je opvragen of er over jouw adoptie een dossier is en waar het nu is opgeslagen. Mocht je de naam hebben van de advocaat die destijds de procedure heeft gevoerd, dan zou je eventueel bij die advocaat of diens kantoor kunnen navragen of zij nog een dossier hebben. De bewaartermijn van advocatendossiers en de bewaarplicht van een advocaat is wel korter dan die van de rechtbanken. Via de website van Rechtspraak vind je verschillende mogelijkheden om contact op te nemen.  

Wat kan INEA voor jou betekenen?

Met alle verschillende vindplaatsen van informatie is het begrijpelijk als je niet weet waar je moet beginnen of dat het zetten van een eerste stap moeilijk kan zijn. INEA kan je op weg helpen in de zoektocht naar meer informatie over jouw adoptie. Dit doen wij door bijvoorbeeld het maken van een stappenplan en door voorbeeldbrieven op te stellen om informatie op te vragen. We nemen je mee in het proces en willen naast je staan bij elke stap. Zou je graag begeleiding willen tijdens het opvragen van stukken uit je dossier of zou je hier gewoon eens over willen praten? Dat kan. Je kunt bijvoorbeeld een afspraak maken tijdens het inloopspreekuur van ‘Dossiers & inzage’ op woensdag van 13:00 uur tot 15:00 uur. We zijn telefonisch bereikbaar op 085 483 23 23 en per mail via info@inea.nl.  

Redactie

Thema

Dossiers

Doelgroep

Geadopteerden

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Gerelateerde artikelen